ประธาน JETRO ยืนยันสานต่อความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับไทยต่อไป

ประธาน JETRO ยืนยันสานต่อความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับไทยต่อไป
26 มิถุนายน 2562
2,004

ประธาน JETRO ประจำกรุงเทพฯ (คนใหม่) ยืนยันสานต่อความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับไทยต่อไป

วันนี้ (26 มิถุนายน 2662) เวลา 09.30 น. นายฮิโระกิ มิตสึมะตะ (Mr. Hiroki Mitsumata) ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization – JETRO) ประจำกรุงเทพฯ (คนปัจจุบัน) เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสอำลาตำแหน่ง และแนะนำนายอัตสึชิ ทาเคทานิ (Mr. Atsushi Taketani) ประธาน JETRO ประจำกรุงเทพฯ (คนใหม่) ณ ห้องโดมทอง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประธาน JETRO ประจำกรุงเทพฯ (คนปัจจุบัน) สำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีในการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนญี่ปุ่นในไทย และดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างแข็งขัน พร้อมกล่าวแสดงความยินดีที่นายอัตสึชิ ทาเคทานิ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน JETRO ประจำกรุงเทพฯ (คนใหม่) เชื่อมั่นว่าด้วยความรู้และประสบการณ์ของนายอัตสึชิ ทาเคทานิ จะช่วยสานต่อและขับเคลื่อนภารกิจของ JETRO ประจำกรุงเทพฯ ให้ขยายผลเป็นรูปธรรมต่อไป โดยรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธาน JETRO ประจำกรุงเทพฯ อย่างเต็มที่

นายกรัฐมนตรีขอให้ JETRO ช่วยผลักดันและยกระดับอุตสาหกรรม และการลงทุนจากญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าร่วมกันภายในปีนี้ โดยเฉพาะด้านอากาศยาน เครื่องมือแพทย์ หุ่นยนต์ และดิจิทัล รวมทั้งการผลักดันให้สถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยและพัฒนาของญี่ปุ่นมาลงทุนใน EEC มากขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า การพัฒนาของ EEC จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยรวมด้วย สำหรับความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและจีนในประเทศที่สาม ซึ่งมีไทยเป็นประเทศแรกที่เป็นต้นแบบของความร่วมมือดังกล่าว ผ่านการดำเนินโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 ท่าอากาศยาน นายกรัฐมนตรีมองว่า สามารถขยายความร่วมมือลักษณะนี้ไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคในลักษณะของ Thailand+1 ได้ เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคเจริญเติบโตไปพร้อมกัน จึงหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก JETRO ต่อไปในอนาคต

นายฮิโระกิ มิตสึมะตะ ประธาน JETRO ประจำกรุงเทพฯ (คนปัจจุบัน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและการสนับสนุนที่ดีจากรัฐบาลไทยมาโดยตลอด ประเทศไทยนับเป็นมิตรประเทศที่สำคัญของญี่ปุ่นในภูมิภาค และทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันมาช้านาน พร้อมยังกล่าวชื่นชมนโยบายเศรษฐกิจภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบาย Thailand 4.0 และ EEC ซึ่ง JETRO มองว่าจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับไทยได้ในอนาคต ตลอดจนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจากทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลมีส่วนสำคัญทำให้ JETRO ดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

โอกาสนี้ นายอัตสึชิ ทาเคทานิ ประธาน JETRO ประจำกรุงเทพฯ (คนใหม่) กล่าวยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับไทยต่อไป พร้อมยินดีสนับสนุนให้ภาคเอกชนญี่ปุ่นลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะสานต่อนโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งการส่งเสริมการลงทุนจากญี่ปุ่น ตลอดจนการผลักดันโครงการใน EEC และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำ G20 ณ นครโอซากา ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียน โดยมีกำหนดหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในประเด็นความร่วมมือข้างต้นด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: