ดันอาร์เซ็ปจบสิ้นปี

ดันอาร์เซ็ปจบสิ้นปี
23 มิถุนายน 2562
1,318

"พาณิชย์" เผยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ขอให้สมาชิกขับเคลื่อนการเจรจาอาร์เซ็ปใน 13 ข้อบทที่ค้างให้จบโดยเร็วเพื่อให้จบปีนี้ตามเป้าหมาย

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน สมัยพิเศษ เรื่องความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ อาร์เซ็ป ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มิ.ย. 2562 ในช่วงการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 34 ณ กรุงเทพฯ ว่า การประชุมครั้งนี้ถือได้ว่ามีข่าวดี เพราะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10
ประเทศได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเจรจาอาร์เซ็ปให้สรุปผลให้ได้ในปีนี้ตามที่ผู้นำตั้งเป้าไว้
โดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนต่างตระหนักว่าโลกกำลังอยู่ท่ามกลางภาวะตึงเครียดและความไม่แน่นอน
ทางการค้า การสรุปผลการเจรจาอาร์เซ็ปให้ได้ตามกำหนดจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับการค้าระหว่างประเทศของอาเซียน
ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนได้มีการพูดคุยในประเด็นที่อาเซียนยังมีท่าทีต่างกันและตกลงที่จะมอบให้คณะเจรจาของอาเซียนไปหารือเพื่อหาท่าทีร่วมกัน เช่น เรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และการลงทุน เป็นต้น ก่อนพบกับคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ ประกอบด้วยออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ ต่อไป โดยอาร์เซ็ปมีกำหนดพบหารือในระดับคณะเจรจาอีก 3 ครั้ง ที่ประเทศออสเตรเลีย จีน และเวียดนาม และระดับรัฐมนตรีอีก 2 ครั้ง ที่ประเทศจีน และไทย


“ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้สมาชิกอาเซียนเพิ่มความพยายามในการหารือกับสมาชิกอาร์เซ็ปอื่นๆ ในเรื่องที่ยังคงค้างอยู่เพื่อหาข้อสรุปเรื่องการเปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุน ตลอดจน 13 ข้อบทที่ยังเหลืออยู่ให้ได้โดยเร็ว “


นางสาวชุติมา กล่าวว่า การที่อาเซียนสามารถมีท่าทีร่วมกันได้ในการเจรจาหลายๆ เรื่องจะช่วยขับเคลื่อนการเจรจาอาร์เซ็ปในภาพรวมให้คืบหน้าไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะเดียวกันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในภูมิภาคของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่อไป


ทั้งนี้อาร์เซ็ปมีประชากรกว่า 3,560 ล้านคนหรือเกือบครึ่งของประชากรโลก มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 10.3 ล้านล้านดอลลาร์ คิดเป็น 29% ของมูลค่าการค้าโลก โดยในปี 2561 ไทยกับประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปมีมูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ประมาณ 2.9 แสนล้านดออลลาร์ คิดเป็น 59.7% ของการค้ารวมทั้งหมดของ
ไทย โดย เพิ่มขึ้น12.6 % จากปี 2560 สำหรับประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปที่ไทยส่งออกมากที่สุด ได้แก่ อาเซียน
จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ตามลำดับ โดยสินค้าสำคัญที่ไทยส่งออก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบเม็ดพลาสติก น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา เครื่องจักรกล เหล็ก

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง