พาณิชย์ลำปาง พบผลผลิตสับปะรดแนวโน้มราคาดีขึ้น

พาณิชย์ลำปาง พบผลผลิตสับปะรดแนวโน้มราคาดีขึ้น

พาณิชย์จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตสับปะรด หลังเกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนมิ.ย. พบราคาปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้น พร้อมช่วยประสานผู้ซื้อเข้ารับซื้อผลผลิต เพื่อช่วยดูดซับผลผลิตที่กำลังออกสู่ตลาด

นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้ลงพื้นที่ไปยังแหล่งเพาะปลูกสับปะรด ที่ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม และตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตสับปะรดที่กำลังอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยว โดยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้งก่อนหน้านี้ ทำให้ผลผลิตลดลงและกระทบกับคุณภาพ แต่หลังจากมีฝนตกในช่วงปลายเดือน พ.ค.2562 ทำให้ปริมาณผลผลิตฟื้นตัวและคุณภาพดีขึ้น และผลผลิตกำลังจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือน มิ.ย.2562

ทั้งนี้ จากการติดตามสถานการณ์การรับซื้อผลผลิตสับปะรด พบว่า ราคาปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา และคาดว่าราคาจะดีขึ้นได้ต่อเนื่อง เพราะปริมาณผลผลิตสับปะรด มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ตลาด โดยปัจจุบันสับปะรดโรงงานรับซื้อในราคากิโลกรัม (กก.) ละ 6-7 บาท และสับปะรดผลสดราคา กก. ละ 8-13 บาท

นางเฟื่องฟ้า กล่าวว่า สำนักงานฯ ได้ทำการประสานให้ผู้ซื้อเข้าไปช่วย รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และยังได้รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันบริโภคสับปะรดผลสดให้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรรักษาคุณภาพของผลผลิตให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องด้วย.