'สมคิด' สั่งสศช.ตั้งทีมถก 'สทอ.–หอการค้า' ดันขีดความสามารถแข่งขันภาคธุรกิจ

'สมคิด' สั่งสศช.ตั้งทีมถก 'สทอ.–หอการค้า' ดันขีดความสามารถแข่งขันภาคธุรกิจ
30 พฤษภาคม 2562
2,052

“สมคิด” ขับเคลื่อนขีดสามารถแข่งขันต่อเนื่องสั่ง "สศช." ตั้งทีมถก "สทอ.–หอการค้า" ดันขีดความสามารถแข่งขันภาคธุรกิจหลังคะแนนประสิทธิภาพการผลิต – การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีลดลง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างตรวจเยี่ยมและประชุมหารือเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ร่วมกับผู้บริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่าการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่ดำเนินการโดย World Competitiveness Center ของ International Institute for Management (IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประจำปี 2562 ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 25 จาก 63 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก สะท้อนว่าประเทศไทยมีการพัฒนาในด้านต่างๆ และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และมีอันดับสูงกว่าหลายๆประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจ เช่น เกาหลีใต้อันดับที่ 28 ญี่ปุ่นอันดับที่ 30 เป็นต้น โดยในส่วนที่ไทยทำได้ดีมากคือเรื่องของสมรรถนะทางเศรษฐกิจ และเรื่องประสิทธิภาพภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่องกฎหมายธุรกิจซึ่งเชื่อว่าจะทำให้อันดับความยาก-ง่าย ในการทำธุรกิจ (Ease of doing business) ของไทยในปีนี้ปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากอันดับในส่วนของประสิทธิภาพของภาคธุรกิจที่ประเทศไทยมีอันดับลดลง 2 อันดับจากเดิมที่ได้อันดับที่ 25 มาอยู่อันดับที่ 27 เนื่องจากในด้านประสิทธิภาพในการผลิตลดลงจากอันดับ 40 มาเป็นอันดับที่ 43 ส่วนในด้านทัศนคติของภาคธุรกิจในการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในด้านเทคโนโนโลยีลดลงจากอันดับ 17 มาอยู่ที่ 26 ถือว่าลดลงมากที่สุดในด้านนี้ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะสอดคล้องกับตลาดแรงงานของไทยซึ่งเริ่มปรับตัวลดลงจากอันดับ 6 มาอยู่ที่อันดับ 9 ซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ก็จะทำให้อันดับประสิทธิภาพของภาคธุรกิจในไทยลดลงอีกในอนาคต

“อันดับขีดความสามารถของภาคธุรกิจที่ลดลง สศช.จะต้องตั้งทีมไปหารือกับภาคเอกชน เอาข้อมูลตรงนี้ไปคุยกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าแห่งประเทศ ให้รีบทำเรื่องนี้ควบคู่ไปกับเรื่องการสร้างแรงงานให้ตรงกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยคำนึงถึงคุณภาพของคนที่จะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะที่ผ่านมาก็พยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าการลงทุนในสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็น แต่ภาคเอกชนก็ยังไม่ลงทุน จะให้ภาครัฐลงทุนฝ่ายเดียวคงไม่พอ เอกชนต้องเข้ามาขับเคลื่อนส่วนนี้ด้วย” นายสมคิด กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง