ครม.ไฟเขียวแก้ก.ม.กองทุนฟื้นฟูฯ 3 มาตรา ช่วยปลดหนี้เกษตรกร

ครม.ไฟเขียวแก้ก.ม.กองทุนฟื้นฟูฯ 3 มาตรา ช่วยปลดหนี้เกษตรกร
21 พฤษภาคม 2562
1,633

ครม.ไฟเขียวแก้ก.ม.กองทุนฟื้นฟูฯ 3 มาตรา ช่วยปลดหนี้เกษตรกร

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (21 พ.ค.62) ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่..) พ.ศ... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)พิจารณา ก่อนเสนอ สนช.ต่อไป ทั้งยังรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของ กฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างกฎหมายดังกล่าว โดยให้กระทรวงเกษตรฯรับความเห็นของกระทรวงการคลัง และสำนักงานสภาพัฒน์ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ คือ 1.กำหนดให้การชำระหนี้แทนเกษตรกรทั้งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและบุคคลค้ำประกันได้กำหนดวิธีการในการชำระหนี้แทนเกษตรกรกรณีบุคคลค้ำประกันให้ชัดเจนโดยให้กองทุนชำระหนี้แทนได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อให้สามารถขยายขอบเขตการชำระหนี้ให้ครอบคลุมเกษตรกรที่มีปัญหามากยิ่งขึ้น

2.แก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรจากคราวละ 2 ปีเป็น 4 ปี สำหรับกรณีที่กรรมและผู้แทนเกษตรกร พ้นจากตำแหน่ง ให้กรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการของสำนักงานเพื่อให้ได้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร ให้สำนักงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรครบวาระ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการทำงานและเพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดการเลือกตั้ง และ 3.แก้ไขสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาตามความเป็นจำเป็นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง