กรมอุทยานฯ สั่งเด้ง! ผอ.ประชาสัมพันธ์

กรมอุทยานฯ สั่งเด้ง! ผอ.ประชาสัมพันธ์
21 พฤษภาคม 2562
5,729

"กรมอุทยานฯ" สั่งเด้ง ผอ.ประชาสัมพันธ์ ย้ายหัวหน้าอุทยานฯ สิรินาถ ไป "ทุ่งแสลงหลวง"

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.62 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 8 และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 14 ตำแหน่ง ประกอบด้วย นายวิฑูร เดชประมวลพล หัวหน้าอุทยานสิรินาถ จ.ภูเก็ต ไปเป็น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก - เพชรบูรณ์ นายณัฐวัฒน์ นุ้ยศรีราม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์(สบอ.) ที่ 5(นครศรีธรรมราช) อดีต ผช.หนอุทยานอ่าวพังงา เป็น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ว่าที่ ร.ต.อุทัย ชาญสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์​ เป็น ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สบอ.ที่ 3 สาขาเพชรบุรี นายเทวัญ จันทร์พรหม หัวหน้าอุทยานฯ ดอยขุนตาล จ.ลำพูน - ลำปาง เป็น หัวหน้าอุทยานฯ แจ้ซ้อน จ.ลำปาง นายพจน์ ชินปัญชนะ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน จ.พิษณุโลก เป็น หัวหน้าอุทยานฯ ดอยขุนตาล จ.ลำพูน - ลำปาง นายสุทิน พรหมปลัด หัวหน้าอุทยานฯ แจ้ซ้อน จ.ลำปาง เป็น หัวหน้าอุทยานฯ น้ำหนาว จ.พิษณุโลก นายฟารุต ใจทัศน์กุล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สบอ.11(พิษณุโลก) เป็น หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน จ.พิษณุโลก นายพัฒธพงศ์ การดี ผช.หน.อุทยานฯหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ เป็น หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านวังไทรทอง จ.เพชรบูรณ์

นายสมโภชน์ มณีรัตน์ ผอ.ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็น ผอ.ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ แทนนายคมกริช เศรษบุบผา ผอ.ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร ที่ย้ายเป็น ผอ.ส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ หลังจากที่มีปัญหาในการทำงานทั้งในองค์กรและการทำหน้าที่เผยแพร่ผลงานของกรมอุทยานฯ มาตลอด 1 - 2 ปีที่ผ่านมา นายนิทัศน์ นุ่นสง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สบอ.ที่ 2(ชลบุรี) เป็นหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ จ.ระยอง นายสมชัย ประเสริฐไทยเจริญ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ไปปฎิบัติราชการ สำนักวิจัยและการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช นายเกิดพงษ์ ​โยหงส์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สบอ.ที่ 11(พิษณุโลก) เป็น หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง จ.เพชรบูรณ์ นายสมโภชน์ ท้าววิลาศ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สบอ.ที่ 11(พิษณุโลก) เป็น หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพนมทอง จ.พิษณุโลก

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: