ทักษะการทำงานกับหุ่นยนต์

ทักษะการทำงานกับหุ่นยนต์

อุตสาหกรรมศักยภาพแห่งอนาคตที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ประเมินไว้ให้เป็น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับการส่งเสริมการลงทุน นั้นมีหลากหลายและครอบคลุมแนวโน้มความต้องการแห่งอนาคต รวมถึงอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics)

พิจารณาถึงอนาคตของกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ก็จะพบว่า มีอัตราขยายตัว ปีละ 15% และประเมินว่าปี 2563 จะมีมูลค่าเพิ่มไปอยู่ที่ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ ปัจจุบันไทยนำเข้าหุ่นยนต์ปีละ มูลค่า 6,300 ล้านดอลลาร์  จากแนวโน้มการพัฒนาภาคการผลิตก็เชื่อได้ว่า มูลค่าการนำเข้านี้จะขยายตัวสูงขึ้น 

ทักษะการทำงานกับหุ่นยนต์

จะดีแค่ไหนถ้าไทยสามารถผลิตหุ่นยนต์ได้เองและส่งออกไปขายต่างประเทศ แต่ก่อนจะคิดไปถึงขั้นนั้นต้องพิจารณาก่อนว่าคนที่จะผลิตหรือแม้แต่จะใช้หุ่นยนต์ต้องมีทักษะความรู้อะไรบ้าง

ตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 29 ส.ค. 2560 กำหนด แผนพัฒนาบุคลากรไว้ ในทุกระดับการศึกษาและศักยภาพที่ต้องการเพื่อนำไปใช้งาน เช่น การออกแบบทักษะช่างกล ผู้ควบคุมหุ่นยนต์ ผู้เขียนโปรแกรม ผู้ใช้งาน IoT บิ๊กดาต้า และ เอไอ เพื่อดิจิทัลแพลตฟอร์ม