'จีโมมิกส์ ประเทศไทย' ไม่ใช่แค่ฝัน

'จีโมมิกส์ ประเทศไทย' ไม่ใช่แค่ฝัน
14 พฤษภาคม 2562
2,595

แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโมมิกส์ประเทศไทย ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ มี.ค. 2562 กำหนดเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2563-2567

มอบหมายให้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) เป็นหน่วยงานกลางขับเคลื่อนแผนและให้กระทรวงสาธารณะสุขเป็นหน่วยงานหลักดำเนินการ

ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ทำหน้าที่รวบรวมความต้องการพัฒนา จีโมมิกส์ประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายว่าด้วยการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนของอุตสาหกรรมการแพทย์ เกิดการบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในไทย มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูง และเพิ่มตำแหน่งงานสำหรับคนไทย

หน้าที่ของโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย คือ การลงทุนศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโมมิกส์ใน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่จะให้บริการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม (Whole Genome Sequencing) 5 หมื่นราย และบริการตรวจทดสอบทางพันธุกรรม (Genetic Testing)สำหรับการคัดกรอบโรค/ภาวะเสี่ยงที่กำหนดภายใต้โปรแกรมระดับชาติ รวมถึงสร้างความร่วมมือของภาคเอกชน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง