'โรงพิมพ์ตะวันออก'ตั้งบริษัทย่อยในฮ่องกง หวังปรับโครงสร้างถือหุ้น

'โรงพิมพ์ตะวันออก'ตั้งบริษัทย่อยในฮ่องกง หวังปรับโครงสร้างถือหุ้น
26 เมษายน 2562
1,663

'โรงพิมพ์ตะวันออก' จัดตั้งบริษัทย่อยในฮ่องกง เพื่อปรับโครงสร้างถือหุ้นพลังงานทดแทนในต่างประเทศ หวังการดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัว

บริษัทโรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)หรือ EPCO แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด)อนุมัติปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยในต่างประเทศ เนื่องจาก ในการบริการลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจพลังงานทางเลือกในต่างประเทศในอดีตที่ผ่านมีความไม่สะดวกบางประการ


ทั้งนี้จึงจัดต้้่งบริษัทย่อยขึ้นใหม่ที่ฮ่องกง เพื่อมาถือหุ้นในบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อจัดกลุ่มการถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจพลังงานทางเลือกในต่างประเทศให้มีความชัดเจน แยกต่างหากจากบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจพลังงานทางเลือกในประเทศไทย เพื่อสามารถต้างผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในฮ่องกงมาดำเนินการบริหารการลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งจะมีประสิทธิภาพ ความสะดวก และคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงสามารถรองรับแผนธุรกิจในการลงทุน รวมถึงการขยายลงทุนในต่างประเทศในอนาคต


สำหรับการจัดตั้งบริษัทย่อยในฮ่องกง จะให้บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าถือหุ้น 100 % ในบริษัทย่อยที่ฮ่องกง โดยภายหลังการจัดตั้่งบริษัทย่อยในฮ่องกงเสร็จแล้ว บริษัทจะให้บริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องโอนหุ้น หรือ โอนสิทธิและหน้าตามสัญญาการลงทุนแบบ TK Agreement (แล้วแต่กรณี)ในบริษัทย่อยในต่างประเทศให้แก่บริษัทย่อยในฮ่องกง
ส่วนชื่อบริษัทขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้ง ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นโฮลดิ้งคอมพานี มีทุนจดทะเบียน 100 เหรียญฮ่องกง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: