'คมนาคม' ลงนามร่วมมือ รถไฟเชื่อม 3 ประเทศ

'คมนาคม' ลงนามร่วมมือ รถไฟเชื่อม 3 ประเทศ
25 เมษายน 2562
2,824

"คมนาคม" ลงนามร่วมมือ รถไฟเชื่อม 3 ประเทศระหว่างหนองคาย - เวียงจันทน์

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.62 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างไทย - ลาว - จีน ว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย - เวียงจันทน์ นับเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จภายใต้กรอบความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ (BELT AND ROAD Cooperation)

372272

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายหู จู่ฉาย รองประธานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน และนายบุนจัน สินทะวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย - เวียงจันทน์ ในระหว่างการประชุมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ (Belt and Road Forum for International Cooperation) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมี นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธี ณ China National Convention Center กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

372264

บันทึกความร่วมมือฯ ดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการเชื่อมต่อโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน และโครงการรถไฟระหว่างจีน - ลาว ทั้งนี้ ทางรถไฟขนาดทางมาตรฐาน (standard gauge) ของโครงการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย - เวียงจันทน์ จะใช้มาตรฐานทางเทคนิครถไฟของจีน โดยจะดำเนินการสร้างสะพานรถไฟแห่งใหม่ ซึ่งจะตั้งอยู่ทางด้านท้ายน้ำของสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย - เวียงจันทน์) และจะมีทางรถไฟทั้งขนาดทางมาตรฐานและขนาดทาง 1 เมตร นอกจากนี้ ฝ่ายไทยและฝ่ายลาวจะดำเนินการตามกระบวนการภายในของแต่ละประเทศ เพื่อขอความเห็นชอบการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหนองคาย - เวียงจันทน์ โดยฝ่ายจีนจะเข้ามามีส่วนร่วมการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นโครงข่ายเขื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียน และจีนที่สำคัญในอนาคตต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง