ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลด NP และขึ้น NR หุ้นไอเฟค

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลด NP และขึ้น NR หุ้นไอเฟค
5 เมษายน 2562
2,641

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลด NP และขึ้น NR หุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือIFEC เนื่องจาก IFEC แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าวันนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลด NP และขึ้น NR หุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือIFEC เนื่องจาก IFEC แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้วานนี้ (4เม.ย.62) IFEC ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 มี.ค.62 มีมติแต่งตั้งนางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ,นายพิชิต สินพัฒนสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และนายกุดั่น สุขุมานนท์ดำรง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.62 เป็นต้นไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: