'ประยุทธ์' ประกาศยกเลิกพูดรายการวันศุกร์

'ประยุทธ์' ประกาศยกเลิกพูดรายการวันศุกร์

"ประยุทธ์" ประกาศยกเลิกรายการ" คืนความสุข" คืนวันศุกร์แล้ว พร้อมเตรียมแจงความคืบหน้างานพระราชพิธีฯ

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.62 ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท ลาบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยไม่ถึงเป็นวันลา ลางานได้โดยให้ข้าราชการสามารถลางานได้ไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติโดยเตรียมการจนถึงวันลาสิกขา ระหว่างวันที่ 2-16 พ.ค. เป็นเวลา 15 วัน นอกจากนี้ข้าราชการที่เคยลาบรรพชาอุปสมบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติในกรณีเช่นนี้สามารถลาได้อีก โดยไม่มีผลกระทบถึงสิทธิในการลาบรรพชาอุปสมบทในอนาคตโดยกำหนดจำนวน ที่จะบรรพชาอุปสมบทจำนวนไม่เกิน 6,810 รูป ใน 77 จังหวัด

ทั้งนี้ ในที่ประชุม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ขอให้คณะรัฐมนตรีรวมถึงหน่วยงานราชการช่วยกันสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กับประชาชนได้รับทราบซึ่งในส่วนของนายกรัฐมนตรี จัด รายการศาสตร์พระราชา ในสัปดาห์นี้เป็นครั้งสุดท้ายและสัปดาห์หน้าจะมอบหมายให้คณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 ฝ่าย สลับกันมาให้ความรู้ประชาชนถึงกระบวนการและข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชพิธี รวมถึงการปฏิบัติตนของประชาชนที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธี พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนใส่เสื้อเหลืองระหว่างเมษายน ถึง กรกฎาคม