'เพซ'เพิ่มทุนขายผู้ถือหุ้นเดิม พ่วงวอแรนท์ฟรี หวังนำเงินกว่า 3 พันลบ.ชำระหนี้-พัฒนาโครงการอสังหาฯ

'เพซ'เพิ่มทุนขายผู้ถือหุ้นเดิม พ่วงวอแรนท์ฟรี หวังนำเงินกว่า 3 พันลบ.ชำระหนี้-พัฒนาโครงการอสังหาฯ
12 มีนาคม 2562
1,523

บอร์ด 'เพซ ดีเวลลอปเมนท์' ไฟเขียวเพิ่มทุน1.23 หมื่นล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกิน 8.03 พันล้านหุ้น อัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 0.25 บาท แถมวอร์แรนท์ฟรี คาดได้เงินรวมกว่า3 พันล้านบาท หวังนำเงินชำระหนี้ พัฒนาโครงการอสังหาฯ


บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท(บอร์ด)อนุมัติลดทุนจดทะเบียนเป็น 1.45 หมื่นล้านบาท จากเดิมที่1.67หมื่นล้านบาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และมีการเพิ่มทุนเป็น 2.68 หมื่นล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 1.23 หมื่นล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์)หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 8.03 พันล้านหุ้นเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดจองซื้อและชำระเงินในวันที่ 3-7 มิ.ย.62

ส่วนอีกไม่เกิน 4.01 พันล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) ของบริษัทรุ่นที่ 3 (PACE-W3) ยที่จะออกจำนวน 4.01 พันล้านหน่วย จัดสรรให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในอัตราส่วน 2 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วย โดยวอร์แรนต์ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.25 บาท และส่วนที่เหลืออีกไม่เกิน 245.83 ล้านหุ้น จะใช้รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (PACE-W2)

สำหรับการเพิ่มทุนROครั้งนี้หากมีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 พันล้านบาท โดยจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น ระยะยาว และหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการชำระคืนเงินกู้ยืมภายในกำหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้กับผู้ให้กู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ จำนวนเงินที่จะชำระคืนให้แก่ผู้ให้กู้ประมาณ 1 พันล้านบาท (จำนวนนี้ไม่รวมดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ส่วนที่เหลือ เพื่อใช้รองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต


ทั้งนี้หากมีผู้ใช้สิทธิPACE-W3 ทั้งจำนวนบริษัทจะได้รับเงินจำนวน1พันล้านบาท ซึ่งจะนำไปชำระหนี้ของบริษัทเพื่อใช้รองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: