เร่งแผนเมืองอัจฉริยะดึง‘บิ๊กดาต้า’หนุน

เร่งแผนเมืองอัจฉริยะดึง‘บิ๊กดาต้า’หนุน
12 มีนาคม 2562
3,109

รัฐกำหนดงานด่วนเร่งทำ เมืองอัจฉริยะ เตรียมผุดแพลตฟอร์มดาต้าสำหรับพัฒนาเมือง ปีนี้พร้อมขยายเมืองอัจฉริยะต่อ 24 จังหวัดคลุม 30 พื้นที่ ตั้งเป้าใน 5 ปี ครบ 77 จังหวัด

พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กล่าวว่า รัฐบาลมีวาระเร่งด่วน คือ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศ โดยในกลุ่มเมืองเดิมต้องปรับปรุงให้น่าอยู่และอัจฉริยะมากขึ้น ขณะที่ กลุ่มเมืองใหม่ต้องออกแบบให้สมบูรณ์ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะตามลักษณะของเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน

ครอบคลุมตั้งแต่ เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) โดยในไทยมีเป้าหมายสร้างเมืองอัจฉริยะในปีแรกผ่านการนำร่องไปแล้ว 7 จังหวัด 10 พื้นที่ ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น กรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ส่วนปีที่ 2 (ปี 2562) จะขยายไปสู่ 24 จังหวัด 30 พื้นที่ และภายใน 5 ปี (ปี2563 - 2565 ) จะขยายไปทั่วประเทศ 77 จังหวัด 100 พื้นที่

ทั้งนี้ รัฐบาลมีแผนใช้บิ๊กดาต้าพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยทำ City Data Platform ในเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศ เพื่อให้นักพัฒนานำข้อมูลเปิดแต่ละเมืองไปใช้พัฒนาเมือง สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการใหม่ๆ ให้ท้องถิ่น โดยจะเห็นแพลตฟอร์มดาต้าในเมืองอัจฉริยะภายในปีนี้ สมาร์ทซิตี้จะตอบโจทย์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้ ให้เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ เป็นการพัฒนาที่ต้องรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้เมืองทันสมัยน่าอยู่ ประชาชนสุขภาพดี และรักษาอัตตลักษณ์ไว้ได้

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า จะมีงานเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2562 เป็นกิจกรรมด้านเมืองอัจฉริยะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยเครือข่ายเมืองอาเซียน 26 เมืองร่วมกับเมืองอื่นทั่วโลก และมีเอกชนรายใหญ่ของโลกมาร่วมแสดงศักยภาพเมืองอัจฉริยะในไทย ตอบสนองเจตนารมณ์นายกรัฐมนตรีที่จะชูสมาร์ท ซิตี้เป็นวาระเด่น รับการที่ไทยเป็นประประธานอาเซียนปีนี้ รวมถึงไทยจะผลักดันเกณฑ์การเป็นเมืองอัจฉริยะ พร้อมวิธีการและกระบวนการการทำงาน คู่มือไปสู่อาเซียนในเวทีนี้ด้วยแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง