บราเดอร์ ตั้ง ‘ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ’ นั่งเอ็มดีไทย

บราเดอร์ ตั้ง ‘ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ’ นั่งเอ็มดีไทย
11 มีนาคม 2562
3,799

เดินหน้าแผน ‘Towards the next level’ ขยายการเติบโตรับความท้าทายจากปัจจุบันสู่อนาคต คาดปี 62 เติบโต 5% ด้วยกลยุทธ์ 3C’s พร้อมดึงระบบ ‘Chatbot’ ขยายขีดความสามารถในการบริการให้ดีขึ้น

นายโทโมยูกิ ฟูจิโมโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บราเดอร์พยายามปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มธุรกิจ

โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในระดับสูงทั้งในส่วนของนวัตกรรมและคุณภาพผลิตภัณฑ์ และที่สำคัญอีกประการคือคุณภาพงานบริการหลังการขาย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจของบราเดอร์ที่ผ่านมา

“ผลของการวางกลยุทธ์ที่มองไปข้างหน้าอย่างตีโจทย์แตกของบราเดอร์ทำให้ที่ผ่านมาบราเดอร์คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) มีการเติบโตเฉลี่ยขึ้นทุกปี ปัจจัยความสำเร็จเกิดขึ้นจากการนำปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ว่า At Your Side มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจโดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางหลักของแต่ละแนวคิดและขยายแนวคิดดังกล่าวไปยังพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ” 

ล่าสุด ได้แต่งตั้ง นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของบราเดอร์คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) ตลอดกว่า 10 ปีที่ได้ร่วมงานกับบราเดอร์นายธีรวุธมีส่วนสำคัญร่วมผลักดันให้บราเดอร์ก้าวสู่การเป็นแบรนด์ผู้นำในตลาด โดยได้นำประสบการณ์ที่ถูกสั่งสมมาพัฒนาทีมงานและวิธีการทำงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังได้นำกลยุทธ์การตลาดต่างๆ มาขับเคลื่อนบราเดอร์จากแบรนด์เล็กสู่หนึ่งในผู้นำแบรนด์เครื่องพิมพ์ที่คุ้นเคยและยอมรับของคนไทย 

นายธีรวุธ กล่าวถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจในปี 2562-2564 ว่า การเจริญเติบโตของบราเดอร์ในช่วงที่ผ่านมาคือบทพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิผลของพลังแห่งการทรานส์ฟอร์มที่สร้างมาอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ตั้งเป้าหมายที่จะทรานส์ฟอร์มใน 3 ส่วนหลักได้แก่ Business Transform, Operational Transform และ Talent Transform 

สำหรับปีนี้นโยบายหลักยังคงมุ่งเน้นที่จะทรานส์ฟอร์มอย่างต่อเนื่องแต่จะเพิ่มรายละเอียดในแต่ละส่วนเพื่อตอกย้ำให้เห็นภาพชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยใช้กลยุทธ์ 3C’s เข้ามาเสริมและตลอด 3 ปีนับจากนี้บราเดอร์จะวางรากฐานที่มั่นคงในทุกมิติภายใต้คอนเซปต์ Towards to next level

อย่างไรก็ดี Customer หรือลูกค้าคือ C ตัวแรกที่ถูกให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆสำหรับบราเดอร์ลูกค้าต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจ ‘At Your Side’ ความซื่อสัตย์และจริงใจคือหลักปฏิบัติตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมาของการดำเนินธุรกิจในไทยด้วยการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและความหลากหลายศักยภาพในการตอบโจทย์ทุก Life Style ในราคาที่สมเหตุสมผล  การบริการหลังการขายด้วยศูนย์บริการคุณภาพที่พร้อมให้บริการกว่าร้อยสาขาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อสนองตอบความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า (Customer Satisfaction) ต่างคือรูปธรรมแห่งนิยามของ Customer หรือลูกค้านั่นเอง

Channel Partner หรือพันธมิตรด้านช่องทางการขายปัจจุบันบราเดอร์ทำธุรกิจโดยการขายสินค้าผ่านพันธมิตร 100% ดังนั้นในปีนี้จะเน้นการทำงานใกล้ชิดกับตัวแทนจำหน่ายมากขึ้นและจากภาพรวมตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันทำให้ Partner บางรายประสบปัญหาในการปรับตัว           

บราเดอร์มุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการขายในกลุ่มธุรกิจองค์กร, การขายแบบ Contractual Business หรือการทำ Online Business ที่กำลังขยายตัวอยู่ในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างมากนับจากนี้ดังนั้นการผนึกพลังและเสริมศักยภาพช่องทางขายจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคง

Company หรือองค์กรคือจุดยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ขับเคลื่อนกลยุทธ์สานต่อการเป็นผู้นำธุรกิจบริษัทต้องปรับปรุงเและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยแยกออกเป็น 2 ส่วนหลักๆคือ Process Improvement น้อยแต่มากขั้นตอนในการทำงานทั้งภายในและภายนอกโดยจะปรับปรุงและพัฒนาให้มีกระบวนการทำงานที่สั้นลง, มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งความแม่นยำและถูกต้องโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อความสะดวกสบายสำหรับลูกค้าและคู่ค้า People Development คนคือจุดยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนา         

นอกจากนี้ บราเดอร์ให้ความสำคัญอย่างมากกับบุคลากรภายในองค์กรโดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรทั้งทางด้านความสามารถและจิตใจพร้อมที่จะสนับสนุนให้คลื่นลูกใหม่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจในฐานะผู้นำ

ปีงบประมาณ 2561 (เม.ย. 61 – มี.ค. 62) บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 7% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้แต่เดิมที่ 5% ส่วนปี 2562 คาดว่าจะทำได้ไม่น้อยกว่า 5% ด้วยกลยุทธ์ 3C’s ดังกล่าว

นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ ร่วมงานกับบราเดอร์คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) มานานกว่า 10 ปี ปลายปี 2551 เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาดโดยได้สร้างผลงานเพื่อผลักดันการเติบโตให้แก่องค์กรด้วยการนำประสบการณ์การบริหารงานธุรกิจไอทีที่สั่งสมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลด้วยการนำแบรนด์บราเดอร์ครองตำแหน่งผู้นำตลาดเครื่องพิมพ์เมืองไทยได้สำเร็จ และจากความสำเร็จดังกล่าวในปี 2557 บราเดอร์จึงได้โปรโมทให้รับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดเพื่อวางกลยุทธ์ในภาพรวมอันถือเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ให้แก่องค์กรท่ามกลางกระแสที่หลายฝ่ายกังวลเรื่องเศรษฐกิจแต่บราเดอร์กลับโชว์ผลงานครั้งสำคัญด้วยอัตราการเติบโตที่สูงกว่าตลาดรวมมาโดยตลอดส่งผลให้บราเดอร์แต่งตั้งนายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ เป็นกรรมการผู้จัดการคนล่าสุดโดยจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เม.ย. 2562 

นายวรศักดิ์ ประดิษฐ์กุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงภาพรวมแนวทางการพัฒนางานบริการ ว่า ปี 2562 บราเดอร์จะนำระบบ ‘Chatbot’ เข้ามาใช้ จะทำให้บราเดอร์ขยายขีดความสามารถในการพัฒนางานบริการได้ดีขึ้น โดยงานบริการพื้นฐานจะเป็นส่วนที่ Chatbot เข้ามาช่วย ในขณะที่ทีมบริการจะเข้ามาในขั้นที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น บริษัทฯ สามารถนำกำลังคนไปพัฒนาด้าน Training Chatbot รวมทั้งคิดกลยุทธ์งานบริการอื่นๆ ได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้ทีมมีความเข้มแข็งในแบบ น้อยด้วยปริมาณแต่มากด้วยคุณภาพ ถือเป็นหัวใจหลักของการบริหารงานให้สอดรับกับโลกอนาคต

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง