โอมานปิดน่านฟ้า! 'บินไทย' ปรับตารางการบินกรุงเทพฯ-การาจี

โอมานปิดน่านฟ้า! 'บินไทย' ปรับตารางการบินกรุงเทพฯ-การาจี
9 มีนาคม 2562
6,565

"การบินไทย" ปรับตารางการบินไป-กลับ "กรุงเทพฯ-การาจี ปากีสถาน" เนื่องจากประเทศโอมานปิดน่านฟ้าระหว่างปากีสถานและมุมไบ อินเดีย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นต้องปรับตารางการบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-การาจี สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และเปลี่ยนแบบเครื่องบินให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากประเทศโอมานประกาศปิดน่านฟ้าระหว่างปากีสถานและมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 6-11 มีนาคม 2562 ช่วงเวลา 21.00 น. - 07.00 น. (เวลาท้องถิ่นโอมาน)

เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานได้ทำการเปิดน่านฟ้าบางส่วนแต่เป็นการเปิดน่านฟ้าแบบมีข้อจำกัดเรื่องเส้นทางบินที่ทำการบินเข้าไปในแต่ละจุดบิน การบินไทยจึงทำการบินได้เฉพาะเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-การาจี โดยทำการบินผ่านน่านฟ้าประเทศโอมาน แต่ระหว่างวันที่ 6-11 มีนาคม 2562 ประเทศโอมานประกาศปิดน่านฟ้าระหว่างโอมาน ปากีสถานและมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย เฉพาะช่วงเวลา 21.00 น. - 07.00 น. (เวลาท้องถิ่น)

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องปรับตารางการบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-การาจี สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และเปลี่ยนแบบเครื่องบินให้มีขนาดใหญ่ขึ้น จากเดิมใช้เครื่องบินแบบแอร์บัส เอ 330-300 เปลี่ยนเป็นแบบโบอิ้ง 747-400 ซึ่งจะสามารถขนส่งผู้โดยสารไป-กลับ ได้รวม 750 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เที่ยวบินที่ ทีจี 341 วันที่ 8 , 9 และ 11 มีนาคม 2562 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 18.50 น. ถึงการาจี เวลา 22.25 น. (เวลาท้องถิ่น) ปรับเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 3419 วันที่ 9, 10 และ 12 มีนาคม 2562 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 07.01 น. คาดว่าจะถึงการาจี เวลา 11.30 น. (เวลาท้องถิ่น)

- เที่ยวบินที่ ทีจี 342 เส้นทางการาจี-กรุงเทพฯ วันที่ 9 , 10 และ 12 มีนาคม 2562 ออกเดินทางจากการาจีเวลา 23.35 น. (เวลาท้องถิ่น) และ เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.10 น. ปรับเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 3429 วันที่ 9,10 และ 12 มีนาคม 2562 เส้นทางการาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากการาจีเวลา 12.30 น. (เวลาท้องถิ่น) และคาดว่าจะเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 22.05 น.

สำหรับเที่ยวบินที่ ทีจี 507 เส้นทางกรุงเทพฯ - การาจี - มัสกัต และเที่ยวบินที่ ทีจี 508 มัสกัต - การาจี - กรุงเทพฯ ยังคงทำการบินตามปกติ แต่จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาทำการบิน ของวันที่ 10 มีนาคม 2562 จากตารางการบินเดิม ตามรายละเอียดดังนี้

- เที่ยวบินที่ ทีจี 507 เส้นทางกรุงเทพฯ - การาจี - มัสกัต จากเดิมออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 14.10 น. ถึงการาจีเวลา 17.45 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจีเวลา 18.45 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงมัสกัตเวลา 19.35 น. (เวลาท้องถิ่น)

เปลี่ยนเป็นออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 14.10 น. เดินทางถึงการาจีเวลา 19.00 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 20.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงมัสกัตเวลา 20.50 น. (เวลาท้องถิ่น)

- เที่ยวบินที่ ทีจี 508 เส้นทางมัสกัต - การาจี - กรุงเทพฯ จากเดิมออกเดินทางจากมัสกัต เวลา 20.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงการาจี เวลา 23.15 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 00.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันรุ่งขึ้น และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.50 น.

เปลี่ยนเป็น ออกเดินทางจากมัสกัต วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 04.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงการาจี เวลา 07.05 น. (เวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางจากการาจี เวลา 08.05 น. (เวลาท้องถิ่น) และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.40 น.

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเส้นทางดังกล่าว ติดตามข่าวสารและตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมงแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง