มทร.อีสาน พร้อมเปิดพื้นที่สร้างตำรับยาสกัดจากกัญชา

มทร.อีสาน พร้อมเปิดพื้นที่สร้างตำรับยาสกัดจากกัญชา
27 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย แฟ้มภาพ
1,992

มทร.อีสาน เตรียมพร้อมเปิดพื้นที่สร้างตำรับยาสกัดจากกัญชา ชูสมุนไพร 16 ตำรับยาเพื่อการรักษาทางการแพทย์

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประชุมเครือข่ายสถาบันการผลิตกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 34 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งมี นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธาน สืบเนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดนโยบายผลักดันให้การแพทย์แผนไทยเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยกำหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินการขับเคลื่อนประเทศด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจในประเด็น "การปฏิรูประบบการศึกษาการแพทย์แผนไทย" ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการผลิตกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยในระดับอุดมศึกษา จำนวนกว่า 30 แห่ง ที่สามารถผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพกระจายในระบบบริการสุขภาพ ประมาณปีละ 1,200 คน

จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจสำคัญในการพัฒนางานการแพทย์แผนไทยในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการปฏิรูประบบการศึกษาการแพทย์แผนไทย

มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีนโยบายการสนับสนุนงานวิจัยด้านอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพและการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและคราม ซึ่งเป็นคลัสเตอร์หลัก เริ่มตั้งแต่ต้นทาง เช่น การเพิ่มทักษะกระบวนการปลูกพืชสมุนไพร อาทิ ขิง ข่า ตระไคร้ รวมทั้งนวัตกรรมการปลูกกัญชา (Smart Farm) เพื่อใช้ทางการแพทย์ ที่มีความละเอียดรอบคอบตั้งแต่การจัดตั้งโรงเรือน โดยมีกระบวนการตรวจแปลงปลูก เพื่อรองรับมาตรฐาน GAP และ Organic พร้อมสนับสนุนพื้นที่และอุปกรณ์การปลูกกลางทาง ได้แก่ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบตราสัญลักษณ์ การเป็นศูนย์ตรวจสอบคุณภาพและการปนเปื้อนสารเคมีในธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่แปรรูปเป็นอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ พร้อมเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพขั้นสูง เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีที่สุด

สำหรับ 16 ตำรับยาส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาเรื่องลม การนอนหลับ แก้ปวด รับประทานอาหารได้ เน้นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ประกอบด้วย ยาน้ำมันสนั่นไพรภพ ยาอัคคินีวคณะ ยาศุขไสยาศน์ ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง ยาไฟอาวุธ เป็นต้น ซึ่งมีการประสานเพื่อเตรียมความพร้อมถึงกลุ่มที่จะต้องขึ้นทะเบียนจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนประยุกต์ แพทย์พื้นบ้าน และหมอพื้นบ้าน โดยจะทำคู่ขนานไปแนวเดียวกันทั้งประเทศ

สำหรับการเตรียมความพร้อมของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เบื้องต้นได้มีการให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคลากรชาวราชมงคลสกลนคร และเกษตรกร โดยมีการบรรยายเรื่องการทำความร่วมมือการปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ จาก นพ.สมนึก ศิริพานทอง คณะกรรมการสมาคมเซลล์บำบัดไทย ซึ่งกล่าวว่า กัญชาทั่วไปมียาฆ่าแมลง มีสารปนเปื้อนที่มาจากลมและอากาศ ไม่เหมาะที่จะนำมาสกัดเป็นยารักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุให้คนไทยเสียชีวิตปีละ 3 ล้านคน นอกจากนั้นกัญชายังสามารถนำไปใช้ในการรักษาอาการหอบหืด เพราะมีคุณสมบัติที่ช่วยในการขยายหลอดลม บรรเทาอาการปวดหัวไมเกรน ปวดประจำเดือน ซึ่งแน่นอนว่าการปลูก และการดูแลทุกอย่างต้องควบคุมอย่างรัดกุม ทำอย่างถูกกฎหมาย มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด การทำความสะอาดร่างกายก่อนเข้าแปลงปลูก และต้องปลูกในพื้นที่ควบคุมอากาศ น้ำ และดินเพื่อให้ได้วัตถุดิบคุณภาพดีสำหรับใช้ทำยาสมุนไพร ถูกต้องตามหลักสากล เป้าหมายพื้นที่ 15 ไร่ ภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร โดยมีระยะเวลาการปลูก 4 เดือน ใช้เวลาสกัด 1-2 สัปดาห์

นอกจากนี้ จะต้องมีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบมาตรฐานสารสกัดที่จะนำไปทำยา โดยมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เพื่อการตรวจวิเคราะห์คุณภาพกัญชา และการเก็บเมล็ดพันธุ์กัญชา และขณะนี้มีผู้หลอกลวงชาวบ้านในเรื่องการเชิญชวนให้ประชาชนมาลงทุนปลูกกัญชา โดยมีการประกันรายได้ต่างๆ นานา ซึ่ง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายดังกล่าวแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง