ไลฟ์สไตล์

บวงสรวงกลองมโหระทึก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กรมสรรพาวุธทหารบก บวงสรวงกลองมโหระทึกในขบวนพยุหยาตราสถลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อเวลา 08.08 น. พล.ท.ศักดา ศิริรัตน์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ผู้อำนวยการกองอำนวยการกรมสรรพาวุธทหารบกสนับสนุนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทำพิธีบวงสรวงกลองมโหระทึกพร้อมเปิดการฝึกชุดครูฝึกและกำลังพลกรมสรรพาวุธทหารบก ในขบวนพยุหยาตราสถลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีผู้บริหารกรมสรรพาวุธ และกำลังพลผู้เข้ารับการฝึกเข้าร่วมในพิธี ที่ โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ภาพ ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ ( Tanachai Pramarnpanich )

บวงสรวงกลองมโหระทึก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บวงสรวงกลองมโหระทึก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บวงสรวงกลองมโหระทึก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บวงสรวงกลองมโหระทึก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บวงสรวงกลองมโหระทึก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บวงสรวงกลองมโหระทึก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บวงสรวงกลองมโหระทึก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บวงสรวงกลองมโหระทึก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บวงสรวงกลองมโหระทึก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก