'ทริส' ขยับเครดิตหุ้นกู้น้ำงึม2 'A'

'ทริส' ขยับเครดิตหุ้นกู้น้ำงึม2 'A'

"ไฟฟ้าน้ำงึม 2" บริษัทลูก "CKPower” แกร่ง ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร ที่ระดับ “A” และปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ เป็นระดับ “A”

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ทริสเรตติ้งประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ที่ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” พร้อมจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาทของบริษัทที่ ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” ด้วย

นอกจากนี้ทริสเรตติ้งยังปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัท เป็นระดับ “A” จากเดิมที่ระดับ “A-” การปรับเพิ่มอันดับเครดิตเป็นผลมาจากการคืนหนี้เงินกู้โครงการที่เหลือทั้งหมด สำหรับหุ้นกุ้ชุดใหม่ดังกล่าวจะเสนอขายในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อจะนำเงินที่ได้ไปใช้ชำระคืนเงินกู้โครงการที่เหลืออยู่ทั้งหมดกับสถาบันการเงิน ทำให้บริษัทฯ สามารถปลดหลักประกันทั้งหมดจากเจ้าหนี้เงินกู้เดิม

จากอันดับเครดิตดังกล่าว สะท้อนถึงโครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่รัดกุมและมีเสถียรภาพของบริษัทฯ และกระแสเงินสดรับที่มีความแน่นอนในระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (ได้รับอันดับเครดิต “AAA” จากทริสเรทติ้ง) โดย กฟผ.จะรับซื้อไฟฟ้าในปริมาณสูงสุดไม่เกิน 2,310 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (“ล้านหน่วย“) ต่อปี แบ่งเป็น ปริมาณไฟฟ้าหลักจำนวน 2,218 ล้านหน่วย และปริมาณไฟฟ้ารองจำนวน 92 ล้านหน่วย

นอกจากนี้ ทางทริสเรตติ้งยังมองว่า คณะผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพในการบริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีคุณภาพ

ในปี 2561 มีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนน้ำงึม 2 ทั้งสิ้น 10,535 ล้านลบ.ม. สูงสุดในรอบ 70 ปี ทางบริษัทฯ จึงได้ประกาศขายไฟฟ้าทั้งสิ้น 2,454 ล้านหน่วย ซึ่งเป็นปริมาณไฟฟ้าหลัก 1,980 ล้านหน่วย ปริมาณไฟฟ้ารอง 130 ล้านหน่วย และปริมาณไฟฟ้าส่วนเกิน 344 ล้านหน่วย และจากผลประกอบการที่ผ่านมา ทำให้ทริสเรตติ้งประมาณการกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทฯ ในช่วง 3,000-3,500 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2562-2564 ซึ่งจำนวน EBITDA นี้มีมากพอที่จะใช้ชำระหนี้ของบริษัทที่จะครบกำหนด

ทริสเรตติ้งคาดว่าโครงสร้างเงินทุน (หนี้สินต่อทุน) ของบริษัทฯ จะดีขึ้นอยู่ในระดับต่ำกว่า 50% ในปี 2564 ซึ่งเชื่อว่าบริษัทฯ จะไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่นอกจากการซ่อมบำรุงในช่วงประมาณการ โดยการลงทุนครั้งล่าสุด คือ การขยายสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง วงเงินลงทุน 3,120 ล้านบาท ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 นอกจากนี้ ทางทริสเรตติ้งยังเชื่อว่า ในปี 2562 บริษัทฯ จะมีเงินทุนจากการดำเนินงานสูงกว่า 2,500 ล้านบาท

นายวรพจน์ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้ลงนามแต่งตั้งผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชุดใหม่ วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2) เป็นบริษัทจดทะเบียนในสปป.ลาว และได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาว เพื่อพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ที่มีกำลังผลิต 615 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ โดย CKP ถือหุ้นใน NN2 ในสัดส่วนร้อยละ 42 (โดยถือผ่านบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN))