'พีพี ไพร์ม' หวังได้เงินขายหุ้นเพิ่มทุน 1 พันลบ.ขยายธุรกิจ-คืนหุ้นกู้

   'พีพี ไพร์ม' หวังได้เงินขายหุ้นเพิ่มทุน  1 พันลบ.ขยายธุรกิจ-คืนหุ้นกู้
12 กุมภาพันธ์ 2562
1,681

'พีพี ไพร์ม'เพิ่มทุน 331.52 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม 281.52 ล้านหุ้น อัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคา 2 บาทต่อหุ้น เปิดจอง 22-26 เม.ย. และอีก 50 ล้านหุ้น เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด คาดได้เงินระดมทุนรวม 500-1,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหุ้นกู้

ริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด)อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 843.81 ล้านบาทเป็น 563.05 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญยังไม่จำหน่าย 280.76 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)หุ้นละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นทุนจดทะเบียน 894.57 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 331 .52 ล้านหุ้น แบ่งเป็นเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ไม่เกิน 281.52 ล้านหุ้น ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 2 บาท ซึ่งจะได้เงินรวม 563.05 ล้านบาท โดยเปิดให้จองซื้อในวันที่ 22-26 เม.ย. 2562 และ กำหดนรายชื่อผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิ จองซื้อในวนที่ 2 เม.ย. และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ( PP)ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่า90 %ของราคาตลาด และคาดว่าขายเสร็จในเดือนมี.ค. 2563

สำหรับสาเหตุที่บริษัทต้องมีการเพิ่มทุนเพราะ บริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนเพิ่มประมาณ 500-1,000 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระคืนหนี้สินต่างๆของบริษัท เช่น หุ้นกู้ เป็นต้น และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท และใช้ในการขยายธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ไปยังต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่างๆในการระดมทุนแล้วมองว่าการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัดจึงมองเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด ในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท เนื่องจาก บริษัทมีผลขาทุนจากการดำเนินงานติดลบ จากงบสิ้นปี30 ก.ย. 2561 และการเพิ่มทุนครั้งนี้ทำให้บริษัทระดมทุนได้ในวงเงินประมาณ 500-1,000 ล้านบาท จะเพียงพอในการดำเนินธุรกิจที่วางไว้ และชำระคืนหุ้นกู้ได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: