5 คนบันเทิงรับรางวัลบุคคลแห่งชาติ

5 คนบันเทิงรับรางวัลบุคคลแห่งชาติ
4 กุมภาพันธ์ 2562
11,541

"ไพรัช สังวริบุตร- ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล-ดวงดาว จารุจินดา-ปัญญา นิรันดร์กุล และ อรุโณชา ภาณุพันธุ์" เข้ารับรางวัล "บุคคลแห่งแผ่นดิน" ประจำปี 2562

คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย โดย อำนาจ หมัดสดาย จัดงานพิธีประกาศสดุดีเกียติ “บุคคลแห่งชาติ” พุทธศักราช 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจ แก่บุคคลในวงการบันเทิงที่ได้รับการเสนอชื่อมีการพิจารณาสมควร ได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างบุคคลการ ทำดีในสังคมที่ดีและมีความสามารถและประสบความสำเร็จและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมผู้เป็นแบบอย่างที่ดี  โดยได้รับเกียรติจาก อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ มีบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิในวงการบันเทิงเข้ารับรางวัลใน สาขา ศิลปะการแสดงละครโทรทัศน์ ได้แก่ คุณไพรัช สังวริบุตร, ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล,คุณดวงดาว จารุจินดา, คุณปัญญา นิรันดร์กุล และ คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์  โดยมี คุณสยาม สังวริบุตร รับแทน คุณไพรัช สังวริบุตร

ส่วนสาขาผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น ได้แก่ อาจารย์ศุภณัฎฐ์ อัฎฐวัฒน์ และ ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร รวมทั้ง สาขา ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ได้แก่ ภูมิพัฒน์ อนุวัฒนวงศ์ (มโนราห์ไข่เหลี้ยม วิเชียรศรชัย) สาขาส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยมีพิธีมอบรางวัล ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: