ปูนซิเมนต์ไทยกำไรไตรมาส4 หด17%

ปูนซิเมนต์ไทยกำไรไตรมาส4 หด17%
30 มกราคม 2562
14,094

ปูนซิเมนต์ไทย กำไรไตรมาส 4 1 หมื่นล้านบาท ลดลง 17% เหตุธุรกิจเคมีคอลส์ผันผวน


บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ชี้แจงผลประกอบการไตรมาส 4/2561 มีกำไรสำหรับงวดเท่ากับ 10,468 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% จากไตรมาสก่อน EBITDA เพิ่มขึ้น 13% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากเป็นช่วงที่มีรายได้เงินปันผลรับจากธุรกิจเคมิคอลส์และการลงทุนในธุรกิจอื่น ขณะที่รายได้จากการขายเท่ากับ 117,223 ล้านบาท ลดลง 4% จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลักจากราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสำหรับงวดลดลง 17% และ EBITDA ลดลง 24% ตามผลการดำเนินงานที่ลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์ เนื่องจากความผันผวนของตลาด ส่งผลให้ส่วนต่างราคาสินค้าลดลง และมีขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ 2,200 ล้านบาท
ในขณะที่รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณขายสินค้าเคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้น และธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีผลการด เนินงานในประเทศเพิ่มขึ้น


ส่วนผลการดำเนินงานของปี 2561 SCC มีกำไร 44,748 ล้านบาท ลดลง 19% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ EBITDA เท่ากับ 86,641 ล้านบาท ลดลง 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามผลการดำเนินงานที่ลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์ขณะที่ธุรกิจแพคเกจจิ้งมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น


ทั้งนี้รายได้จากการขายเท่ากับ 478,438 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณขายสินค้าของทุกกลุ่มธุรกิจเพิ่มขึ้น


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: