สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมสั่งปิด 3 วัน ไข้หวัดระบาด

สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมสั่งปิด 3 วัน ไข้หวัดระบาด

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สั่งปิด 3 วันไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆระบาด เด็กป่วยจำนวนมาก ตั้งแต่วันที่ 23-25 ม.ค.62

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ออกประกาศหยุดเรียน จากรายงานสถานการณ์เจ็บป่วยด้วยไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ ของหน่วยงานอนามัยโรงเรียน พบว่า นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จึงได้ปรึกษากับสาธารณสุข 5 กรุงเทพมหานคร และได้รับข้อเสนอแนะว่าโรงเรียนควรมีการปิดเรียน เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงขอประกาศให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หยุดเรียน ตั้งแต่วันพุธที่ 23-25 มกราคม 2562 รวมเป็นเวลา 3 วัน เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้ทำความสะอาดห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ โดยจะเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือกัยปู้ปกครองนักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียนว่านักเรียนคนใดมีอาการเจ็บป่วย ขอให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านให้สุขภาพแข็งแรงก่อน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อต่อผู้อื่น

50943330_1077987039070460_812353962656137216_n