'นกแอร์' เพิ่มทุน 908.79 ล. ผ่านฉลุยหนุนสายการบินเพิ่มศักยภาพแข่งขัน

'นกแอร์' เพิ่มทุน 908.79 ล. ผ่านฉลุยหนุนสายการบินเพิ่มศักยภาพแข่งขัน
22 มกราคม 2562
5,756

“นกแอร์” เพิ่มทุน 908.79 ล้านบาท ผ่านฉลุยหนุนสายการบินเพิ่มศักยภาพแข่งขัน

นายประเวช องอาจสิทธิกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2562 มีมติเห็นชอบ 99.96% ให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 908.79 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,499.25 ล้านบาท เป็นจำนวน 3,408.05 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 908.79 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่(Rights Offering)ในราคาหุ้นละ 2.75 บาท อัตราส่วนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
“บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน เพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอรองรับแผนการดำเนินธุรกิจ เช่น การปรับปรุงฝูงบิน รวมทั้งการขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทให้สูงขึ้น ท่ามกลางภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง โดยนกแอร์จะเร่งดำเนินการแผนลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และเร่งปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ที่เกียวข้อง” นายประเวชกล่าว


สำหรับเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว จะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานลดภาระหนี้สิน ปรับปรุงฝูงบิน และนำมาใช้ในการรองรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน


นายประเวช ยังกล่าวด้วยว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขใดใด และการเพิ่มทุนครั้งนี้ต่างจากการเพิ่มขึ้นครั้งก่อน ตอนนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบจึงมีความจำเป็นเพื่อนให้หลุดจากส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ หากครั้งนี้เพิ่มทุนไม่สำเร็จก็อาจจะมีปัญหา แต่มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นใหญ่จะไม่มีการตั้งเงื่อนไข และปัญหา จึงมั่นใจว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้จะได้ตามเป้าหมาย ก็ต้องขอความสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นทุกคนด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง