เคแบงก์ตั้ง 'กสิกร ไลน์' ปล่อยกู้รายย่อย

เคแบงก์ตั้ง 'กสิกร ไลน์' ปล่อยกู้รายย่อย

แบงก์กสิกรไทย ผลึก "ไลน์" ตั้งบริษัท "กสิกร ไลน์" ทุนจดทะเบียน 4.99 ล้าน เพื่อปล่อยกู้รายย่อย

นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติให้ธนาคารเข้าร่วมลงทุนในโครงการ Digital Platform กับ LINE Financial Asia ด้วยสัดส่วนของธนาคารไม่น้อยกว่า 50%

ล่าสุด ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ให้จัดตั้ง บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด โดยให้เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกสิกรไทยและถือหุ้นผ่าน บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด แล้ว โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2561 โดยบริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 4.99 ล้านบาท

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัทดังกล่าว เพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นช่องทางการให้บริการทางการเงินของธนาคาร รวมถึงช่องทางการเสนอขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคาร และเป็นนายหน้าขายประกันและกองทุนแบบ Open Architecture