'โอสถสภา' ขายหุ้น 'ไวท์กรุ๊ป' ให้บิ๊กซีรับ 750 ล้าน

'โอสถสภา' ขายหุ้น 'ไวท์กรุ๊ป' ให้บิ๊กซีรับ 750 ล้าน
23 พฤศจิกายน 2561
5,417

“โอสถสภา” ขายหุ้น “ไวท์กรุ๊ป” ให้บิ๊กซีทั้งก้อน 23% รับเงินกว่า 750 ล้านบาท

นางวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) หรือ OSP กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ดําเนินการขายเงินลงทุนทั้งหมดที่บริษัทฯถือในบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (WG) หรือจำนวน 4,171,118 หุ้น คิดเป็น 23.37% ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมดของ WG ในราคาไม่ตํ่ากว่า 180 บาทต่อหุ้น


นางวรรณิภา กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทได้บรรลุข้อตกลงการขายหุ้นทั้งหมดที่ถือใน WG จํานวน ให้แก่ บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด (บิ๊กซี รีเทล) ในราคาหุ้นละ 180 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และเป็นราคาที่สูงกว่าราคาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 30 วันทําการ ( 9 ต.ค.-21พ.ย.2561)ซึ่งอยู่ที่ราคาหุ้นละ 159.9 บาท โดยคิดเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 750.8 ล้านบาท


บิ๊กซี รีเทล เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกัน 100% บิ๊กซีรีเทลจึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท


นางวรรณิภา กล่าวว่า เช้าวันที่ 23 พ.ย. 2561 บริษัทและบิ๊กซี รีเทล จะซื้อขายหุ้นดังกล่าวผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

WG ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2510 ภายใต้ชื่อบริษัท ไว้ท์แอนด์โก จำกัด และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2522 ปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจร่วมทุนในบริษัทย่อย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง