ผู้ถือหุ้น 'นิวส์' ไฟเขียวขาย 'สปริงนิวส์'

ผู้ถือหุ้น 'นิวส์' ไฟเขียวขาย 'สปริงนิวส์'
22 พฤศจิกายน 2561
3,033

ผู้ถือหุ้น “นิวส์” ไฟเขียวขายหุ้น “สปริงนิวส์” ให้ทีวีไดเร็ค จำนวน 90% พร้อมอนุมัติเพิ่มทุน 6.7 หมื่นล้านหุ้นขายผู้ถือหุ้นเดิม ราคา 0.01 บาท เพื่อโอกาสที่ก้าวหน้าด้านการเป็น คอนเทนท์ โพรไวเดอร์

รายงานข่าวจากบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้น 99.99% มีมติอนุมัติให้บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SPC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญที่ SPC ถือในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (SPTV) คิดเป็นสัดส่วน 90.1% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SPTV ให้แก่บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) (TVD)

ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 149,530,870,699 บาท เป็น 132,430,426,881 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จากนั้นผู้ถือหุ้น 99.63% มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 67,887,511,111 บาท จากเดิม 132,430,426,881 บาท เป็น 200,317,937,992 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 67,887,511,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ ราคาหุ้นละ 0.01 บาท และหากมีหุ้นเหลือจากการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทฯจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะเป็นราคาตามราคาตลาดในราคาที่ดีที่สุดและไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NEWS กล่าวว่า บริษัทจะสามารถปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นจากการดำเนินธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศน์ เป็นผู้ให้บริการเนื้อหา (Content Provider) และลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นโอกาสในการสร้างรายได้จากการขายโฆษณาด้วยการเช่าช่วงเวลาออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นและให้บริการผลิตรายการให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อย

นอกจากนี้การผลิตรายการให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นที่มีอันดับความนิยมสูงย่อมส่งผลต่อรายได้จากการขายโฆษณาที่สูงขึ้น รวมถึงบริษัทจะมีรายได้ที่แน่นอนจากค่าตอบแทนตามสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาผลติรายการ เป็นระยะเวลา 124 เดือน ซึ่งนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

"บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อช่วยลดภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน และทำให้สถานะทางการเงินในภาพรวมของบริษัทดีขึ้น ตลอดจนสามารถการชำระหนี้สินคงค้างของ SPTV ซึ่งเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในการจำหน่ายหุ้นสามัญที่ SPC ถืออยู่ใน SPC ให้แก่ TVD”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง