เภสัชศาสตร์ จุฬาฯรวมพลังเดินหน้าค้าน พ.ร.บ. ยา ฉบับใหม่

เภสัชศาสตร์ จุฬาฯรวมพลังเดินหน้าค้าน พ.ร.บ. ยา ฉบับใหม่
3 กันยายน 2561
3,708

เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ รวมพลังเดินหน้าค้าน (ร่าง) พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่

กลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นเสาหลักของแผ่นดิน ร่วมแสดงพลังและแสดงจุดยืนคัดค้าน (ร่าง) พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ เพื่อสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ปกป้องคุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัยจากการใช้ยา ที่ ลานหน้าสหกรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

315879

315881

315882

315884

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง