นายกฯ พร้อมผู้นำอีก 4 ประเทศ ร่วมเปิดงานการประชุม ACMECS

นายกฯ พร้อมผู้นำอีก 4 ประเทศ ร่วมเปิดงานการประชุม ACMECS

นายกรัฐมนตรี พร้อมผู้นำอีก 4 ประเทศร่วมเปิดงานการประชุมสุดยอดผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS Summit) ครั้งที่ 8อย่างเป็นทางการ

เมื่อเวลา 9.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมพร้อมถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกกับสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา, นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, นาย อู วิน หมินท์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, นายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS Summit) ครั้งที่ 8 ที่ ห้อง Ballroom 2-3 ชั้น 2 โรงแรมแชงกรี-ลา