ลือ! แปรรูป กฟภ. 3 จชต. เป็นบริษัท

ลือ! แปรรูป กฟภ. 3 จชต. เป็นบริษัท

สหภาพแรงงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมประชุมด่วนรับมือแปรรูป กฟภ. 3 จชต. เป็นบริษัท

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการส่งต่อหนังสือสั่งการ และข้อความต่างๆ ในไลน์กลุ่มของเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยหนังสือดังกล่าวลงนามโดย นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หนังสือเลขที่ กฟผ.910000/45142 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอหารือเรื่องการบริหารจัดการกิจการด้านพลังงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียน ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีเนื้อหาว่า

สืบเนื่องจากการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ นำเสนอรายงานสถานการณ์ความมั่นคงทางพลังงาน และการบริหารจัดการกิจการด้านพลังงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อที่ประชุม ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบการนำเสนอรายงานสถานการณ์ความมั่นคงทางพลังงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการใหม่ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระทรวงพลังงาน สนับสนุนผ่านกองทุนอนุรักษ์พลังงาน และนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินการให้เร็ว เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาการบริหารงานของรัฐบาลนี้ให้ได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วย ในการนี้ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล และเกิดการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม กฟผ. จึงใคร่ขอเรียนหารือในเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยจะมอบหมายให้ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน (คุณพัฒนา แสงศรีวิโรจน์) เป็นผู้ประสานในรายละเอียด และกำหนดการนัดหมาย จะขอบคุณยิ่ง

ซึ่งภายหลังได้มีการส่งต่อหนังสือฉบับดังกล่าวไปอย่างกว้างขวาง สร้างความไม่สบายใจให้กับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีแนวโน้มว่า จะถูกแปรรูปเป็นบริษัท ในอนาคตอันใกล้นี้ และได้มีการส่งต่อข้อความของสหภาพแรงงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาคใต้ เขต 3 (สร.กฟภ.ต.3) ในไลน์กลุ่มของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ว่า

“เรียนสมาชิก สร. สัญญาณสิ่งไม่ดีที่รัฐบาลจะนำ กฟภ. ในพื้นที่ 3 จังหวัด ไปรวมกับ กฟผ. และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อจัดตั้งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าและขายให้ผู้ใช้ไฟโดยตรง และอาจจะโอนย้ายทรัพย์สินของ กฟภ. ไปพร้อมกับบุคลากร เพื่อไปอยู่บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยให้เราถือหุ้นแค่ 20% กว่าๆ และมีแผนการจะทำให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนี้ น่ากลัวครับ พี่น้อง สร. ต้องเตรียมพร้อม และเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อหยุดไอ้พวกชั่วครับพี่น้อง ถ้าวันนี้มันทำกับ กฟภ. 3 จังหวัดได้ สักวันมันก็ทำกับพื้นที่อื่นได้ ต้องหยุดมันก่อนจะสายครับ” สร.กฟภ.ต.3

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รายหนึ่ง (ขอสงวนนาม) ให้ข้อมูลว่า รับทราบข่าวดังกล่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ รู้สึกตกใจกับเรื่องดังกล่าวมาก จึงได้มีการพูดคุยกัน ก็ทราบว่าในเบื้องต้น ภายในเดือนมิถุนายน 61 นี้ จะมีการเซ็น เอ็มโอยู ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. เพื่อเริ่มแปรรูป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นบริษัทชื่อ R.P.S เข้ามาบริหารจัดการในเรื่องของไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจะมี ศอ.บต. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 51 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ ในเรื่องดังกล่าวทางสหภาพแรงงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่เตรียมออกมาคัดค้านแล้ว ล่าสุด จะมีการประชุมด่วนของสหภาพฯ ในวันที่ 31 พ.ค. 61 ด้วย

ค้านหัวชนฝา !! แปรรูป กฟภ. 3 จชต. เป็นบริษัท

 

 

 

ค้านหัวชนฝา !! แปรรูป กฟภ. 3 จชต. เป็นบริษัท