ค่าเทอมโรงเรียนเอกชนเพิ่ม2%

ค่าเทอมโรงเรียนเอกชนเพิ่ม2%

Big Data Analysis ค่าเทอมโรงเรียนเอกชนเพิ่ม2%

แม้ว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนรายหัวให้กับนักเรียน ทว่าผู้ปกครองยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนของหลักสูตรพิเศษต่างๆ ที่โรงเรียนจัดให้ ว่ากันว่าการศึกษาก็เป็นการลงทุนอีกอย่างหนึ่งและคุณภาพการศึกษาก็แปรผันไปกับการลงทุนของผู้จ่ายด้วยเช่นกัน

โรงเรียนแต่ละสังกัดจะมีค่าเทอมที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังต้องเสียค่าเสื้อผ้า ค่าหนังสือ ค่าจิปาถะ และค่าบำรุงการศึกษาอีกมากมาย โดยเฉพาะเงินค่าเทอมที่ต้องจ่ายทุกภาคการศึกษา แต่จะมากน้อยนั้นแตกต่างกันออกไป แล้วแต่ฐานะของผู้ปกครองว่าเลือกให้ลูกเรียนในโรงเรียนประเภทไหน ซึ่งขึ้นอยู่กับกำลังจ่ายของผู้ปกครองนั่นเอง

1_9

ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ค่าเล่าเรียนในปีนี้ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยค่าเล่าเรียนประถมศึกษา โรงเรียนเอกชนเพิ่มขึ้น 2.5% โรงเรียนรัฐบาล เพิ่มขึ้น 1.19% ขณะที่มัธยมศึกษาของเอกชนเพิ่มขึ้น 2.11% ส่วนโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านมา