กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียน GI อีก 4 ชนิด

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียน GI อีก 4 ชนิด

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียน GI อีก 4 ชนิด มั่นใจเพิ่มมูลค่าสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นขยายจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพิ่มเติมอีก 4 รายการ ได้แก่ ทุเรียนหลงลับแล,ทุเรียนหลินลับแล อุตรดิตถ์ สังคโลกสุโขทัย และกล้วยตากบางกระทุ่ม พิษณุโลก โดยหลังจากขึ้นทะเบียนแล้วคาดว่าเกษตรกรและผู้ผลิต จะสามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในฐานรากให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เนื่องจากสินค้า GI ให้เป็นสิทธิเฉพาะของชุมชน รวมทั้งมีกระบวนการรักษามาตรฐานของสินค้าและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพสินค้า ที่มีอยู่ในปริมาณจำกัด

ทั้งนี้ กรมฯ ยังได้เตรียมผลักดันให้สินค้า GI พัฒนาไปสู่ตลาดและผู้บริโภคที่แพร่หลาย โดยจะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และจะผลักดันให้สินค้า GI ยื่นจดทะเบียนคุ้มครองในต่างประเทศเพิ่มเติม โดยเฉพาะตลาดขนาดใหญ่อย่างจีน สหภาพยุโรป (อียู) และอินเดีย