ร.10 พระราชทานนามสนามลู่ปั่นจักรยาน 'เจริญสุขมงคลจิต'

ร.10 พระราชทานนามสนามลู่ปั่นจักรยาน 'เจริญสุขมงคลจิต'
23 มีนาคม 2561
5,835

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “HAPPY AND HEALTHY BIKE LANE”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่แก่สนามลู่ปั่นจักรยานในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่า สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “HAPPY AND HEALTHY BIKE LANE” ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม โดยจะใช้ นามพระราชทานนี้ในการสื่อความ และการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง แทนชื่อเดิม สกายเลน ไทยแลนด์ (SKY LANE THAILAND) นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ปัจจุบัน สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” อยู่ระหว่างการทดลองให้บริการ โดยเปิดบริการ ทุกวันเสาร์ถึงวันพุธ ตั้งแต่เวลา 06.00 -19.00 น.โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และหยุดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการอย่าง เต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้ สำหรับการเข้าปั่นในสนาม นักปั่นจะต้องใช้สายรัดข้อมืออัจฉริยะ SNAP ในการลงทะเบียนเข้า - ออกจากสนาม พร้อมยังสามารถใช้ชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายในบริเวณสนามได้อีกด้วย โดยนักปั่นที่ยังไม่มี SNAP สามารถนำบัตรประชาชน และโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนรับ SNAP ได้ฟรีที่สนาม

โครงการสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” เป็นโครงการซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และมุ่งหวังให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นในการตอบแทนประโยชน์และความสุขต่อประชาชนและสังคมโดยแท้จริง มีระยะทางทั้งสิ้น 23.5 ก.ม. เป็นลู่ปั่นจักรยานระดับมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับความนิยมจากนักปั่นทุกประเภท ปัจจุบันโครงการฯ กำลังดำเนินการพัฒนาโครงการลู่ปั่นจักรยาน เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากลอย่างเต็มรูปแบบ และเพื่อความปลอดภัยของนักปั่นจักรยานทุกคน โดยได้ทำการปรับปรุงจัดทำลู่ปั่น Fast Track ขึ้นเพื่อให้นักปั่นที่มีความชำนาญได้ปั่นแยกจากนักปั่นทั่วไป เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น รวมถึงจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของนักปั่นรวมถึงประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง

ท่านสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” ได้ทาง Facebook : สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง