กฟน.ลุยนำสายไฟตามแนวรถไฟฟ้าสีเหลือง-ชมพูลงใต้ดิน

กฟน.ลุยนำสายไฟตามแนวรถไฟฟ้าสีเหลือง-ชมพูลงใต้ดิน

"การไฟฟ้านครหลวง" ลงนาม "ซิโน-ไทย" ก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินตลอดแนวโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพู

นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า กฟน.ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นคงระบบไฟฟ้า โดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาจ้างงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินตลอดแนวโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) ระยะทางรวม 33 กิโลเมตร และสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) ระยะทางรวม 58 กิโลเมตร ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รวมมูลค่าการก่อสร้างประมาณ 7,000 ล้านบาท

ส่วนการก่อสร้างนั้น กฟน.จะดำเนินการด้วยวิธีการดันท่อ การดึงท่อ และการขุดเปิดท่อ โดยแผนทั้งหมดบูรณาการร่วมกับ รฟม. กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อำนวยความสะดวกระหว่างการดำเนินโครงการ โดยจะเริ่มก่อสร้างช่วงเวลา 22.00-05.00 น. ของทุกวัน เพื่อให้การก่อสร้างส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

ทั้งนี้ โครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินของ กฟน.ดำเนินการรวมระยะทาง 214.6 กิโลเมตร คาดเสร็จปี 2564 ซึ่งขณะนี้เสร็จ 43.5 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 20.3 อยู่ระหว่างดำเนินการ 43.8 กิโลเมตร ร้อยละ 20.4 และโครงการรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน 127.3 กิโลเมตร หรือร้อยละ 59.3