แต่งตั้ง 'วรวิทย์ สุขบุญ' นั่งเลขาธิการป.ป.ช.คนใหม่

แต่งตั้ง 'วรวิทย์ สุขบุญ' นั่งเลขาธิการป.ป.ช.คนใหม่
16 พฤศจิกายน 2560
7,753

กรรมการสรรหาฯ มีมติตั้ง "วรวิทย์ สุขบุญ" นั่งเก้าอี้เลขาธิการ ป.ป.ช.คนใหม่ จากรองเลขาฯ ที่เสนอตัวทั้งหมด 3 ราย

แหล่งข่าวสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยว่าวานนี้ (15พ.ย.) พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง กรรมการ ป.ป.ช.ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. ได้ลงนามประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการป.ป.ช. ที่ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โดยเห็นชอบให้นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช.

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบของประธานและคณะกรรมการป.ป.ช. และมีมติเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.เมื่อวันที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา

สำหรับการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีขึ้นระหว่างวันที่ 6-24 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อรับตำแหน่งแทนนายสรรเสริญ พลเจียก ที่ลาออกเพื่อไปรับตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) โดยมีผู้สมัคร 3 ราย คือ นายวรวิทย์ สุขบุญ นายประหยัด พวงจำปา และนายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์ ซึ่งทั้ง 3 คนเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ในครั้งนั้น ป.ป.ช.ยังได้เปิดให้ประชาชนส่งความเห็น ข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบประวัติ พฤติการณ์ และความเป็นกลางทางการเมืองของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วย

นอกจากนี้เมื่อคราวที่นายณรงค์ รัฐอมฤต เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2556 นี้ ในการสรรหาเลขาธิการ ป.ป.ช. โดยคณะกรรมการคัดเลือกเลขาธิการ ป.ป.ช. ที่มีนายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช.เป็นประธาน ได้ประกาศให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. ถึงวันที่6 ก.ย.2556

ในครั้งนั้นมีผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการ ป.ป.ช.คนใหม่รวม 2 ราย ได้แก่ 1.นายสรรเสริญ พลเจียก รองเลขาธิการ ป.ป.ช. และ 2. นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการ ป.ป.ช. โดย คณะกรรมการคัดเลือกเลขาธิการ ป.ป.ช.ได้กำหนดให้บุคคลทั้ง2ส่งหลักฐานที่แสดงประสบการณ์ และผลงานที่แสดงให้เห็นว่า มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ช. ไม่เกิน5เรื่อง และวิสัยทัศน์ไม่เกิน10หน้ากระดาษเอสี่ โดยต่อมาคณะกรรมการได้คัดเลือกให้นายสรรเสริญ พลเจียก ได้รับตำแหน่งดังกล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง