"แกรมมี่"ถอยขายช่องGMM25 "เจ้าสัวเจริญ"ทุ่ม1พันล้าน หุ้น50%

"แกรมมี่"ถอยขายช่องGMM25 "เจ้าสัวเจริญ"ทุ่ม1พันล้าน หุ้น50%

"แกรมมี่" ขายทีวีดิจิทัลอีกช่อง เหลือหุ้นแค่ 50% รับเงิน “เจ้าสัวเจริญ” 1 พันล้านบาท ที่ส่งบุตรชาย ซื้อหุ้น 50% ในบริษัทลูกแกรมมี่ เป็นเจ้าของช่อง ดิจิทัลทีวี GMM 25 และในเครืออีกหลายบริษัท

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) หรือ GRAMMY แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าได้ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง จํากัด วันนี้ (24 ส.ค. 2560) กับบริษัท อเดลฟอส จํากัด ซึ่งมีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนาย ปณต สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งสองเป็นบุตรชายของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี เจ้าของอาณาจักรธุรกิจเบียร์ช้าง เครื่องดื่ม และอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของไทย


บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง จำกัด จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ100 บาท ให้แก่บริษัท อเดลฟอส จํากัด จํานวน 1,999,999 หุ้น ในราคาจองซื้อหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 199,999,900 บาท


นอกจากนี้ บริษัท อเดลฟอส จำกัด จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามจํานวนที่ตนได้รับการเสนอขายตามสิทธิของตน ทั้งหมด 10,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000,000 บาท รวมเป็นเงินที่บริษัทของบุตรชายเจ้าสัวเจริญซื้อบริษัทในเครือแกรมมี่ประมาณ 1,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 50% ในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง จํากัด ดำเนินธุรกิจ เช่น ช่อง จีเอ็มเอ็ม 25 ธุรกิจวิทยุ เอไทม์มีดีย

ก่อนหน้านี้บริษัทที่มีนายฐาปน และนายปณต เป็นเจ้าของก็ได้ซื้อช่องอมรินทร์ 34 โดยเมื่อวันที่ 25 พ.ย.2559 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมบริษัทเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2559 มีมติอนุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 200 ล้านหุ้น เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ บริษัท วัฒนภักดี จำกัด ที่ถือหุ้นเกือบทั้งหมดโดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี บุตรของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่า 850 ล้านบาท


ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นของบมจ.อมรินทร์ ของนายฐาปน และนายปณต โดยถือผ่านบริษัท วัฒนภักดี จำกัด ทำให้ “ตระกูลสิริวัฒนภักดี” ถือหุ้นในบมจ.อมรินทร์ 47.62% ขณะที่ครอบครัวอุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มอมรินทร์ จะมีสัดส่วนหุ้นลดลงเหลือ 30.83% และผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้น 21.55%


นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2559 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่ GRAMMY ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 51% และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้น 49% ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,905 ล้านบาท เป็น 3,810 ล้านบาท และนำหุ้นเพิ่มทุนขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด ที่มีนางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ลูกสาวของนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หรือ “หมอเสริฐ” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 99.98%


ทั้งนี้ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ของบริษัท ประนันท์ภรณ์เป็นเงินกว่า 1,900 ล้านบาท ทำให้บริษัท ประนันท์ภรณ์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน 50% ขณะที่ GRAMMY เหลือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน 25.50% และกลุ่มของนายถกลเกียรติเหลือหุ้น 24.50%

นางสายทิพย์   มนตรีกุล   ณ  อยุธยา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  สายธุรกิจ  จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  บริษัท  จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า  จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง ประกอบด้วย   ช่องจีเอ็มเอ็ม 25    คลื่นวิทยุเอไทม์มีเดีย   จีเอ็มเอ็ม ทีวี  และเอไทม์    ทราเวิลเลอร์    โดยโครงสร้างการบริหารของกลุ่มจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง    ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม