ทุ่มงบกว่า 10 ล้าน พัฒนาแรงงานทุกกลุ่มทั่วประเทศ

ทุ่มงบกว่า 10 ล้าน พัฒนาแรงงานทุกกลุ่มทั่วประเทศ
19 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย คมชัดลึก
1,156

ผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ ทุ่มงบกว่า 10 ล้าน ให้ ก.แรงงาน พัฒนาแรงงานทุกกลุ่มทั่วประเทศ

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้จัดทำยุทธศาสตร์ 20 ปีของกระทรวงที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานปฏิบัติภารกิจเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีและสถานการณ์ด้านแรงงาน ซึ่งปัจจุบันกำลังแรงงานในวัยทำงาน มีแนวโน้มลดลง แรงงานกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น ภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องเตรียมพร้อมเพื่อให้มีกำลังแรงงานเพียงพอต่อความต้องการ

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กล่าวว่า จากนโยบายดังกล่าว กพร. มุ่งเน้นดูแลและพัฒนาฝีมือแรงงานทุกกลุ่ม ทั้งแรงงานไร้ทักษะหรือระดับปฏิบัติการ หรือการอบรมร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนการฝึกยกระดับเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ รวมถึงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้แรงงานมีมาตรฐานและรับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ มีประกาศแล้ว 67 สาขา ซึ่งอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานนั้นสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอีกด้วย

ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559–16 กุมภาพันธ์ 2560) กพร.ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมและยกระดับฝีมือให้แรงงานไทยมีความพร้อมที่จะทำงานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคต ได้แก่ 1. มูลนิธิเรเซล ดำเนินการโดยบริษัทเรเซล ควอลิตี้เทรดดิ้ง จำกัด สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อนำไปใช้จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ มูลค่า 35,000 ยูโร รวมประมาณ 1.3 ล้านบาท ในพื้นที่ 4 จังหวัด 2. บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้า มูลค่า 2,485,250 บาท ในพื้นที่ 27 จังหวัด 3. บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ 15 เครื่อง มูลค่า 231,000 บาท เพื่อใช้ฝึกอบรมยกระดับ สาขาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

4. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ จำนวน 300 ตัน มูลค่า 720,000 บาท เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานช่างก่อสร้าง 5. บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างสีรถยนต์ มูลค่า 4,820,000 บาท และติดตั้งอุปกรณ์สีพ่นรถยนต์ 6. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง 1,648 ลิตร มูลค่า 283,990 บาท ตามโครงการร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และ7. บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ผนังและฝ้าเพดานยิปซัมตราช้างมูลค่า 720,000 บาท

นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า เครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานยังให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดในพื้นที่ภาคใต้อีกด้วย อาทิ 1. บริษัท แซง-โกแบ็งเวเบอร์ จำกัด ได้มอบผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์และกาวยาแนวมูลค่า 206,664 บาท 2. บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ผนังและฝ้าเพดานยิปซัมตราช้าง มูลค่า 200,000 บาท 3. บริษัท นิปปอนเพนต์เดคโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร มูลค่า 50,000 บาท 4. บริษัท เรเซล ควอลิตี้ เทรดดิ้ง จำกัดมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสวิตซ์ไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้า มูลค่า 50,000 บาท 5. บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้แผงจ่ายไฟฟ้า และเซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด จำนวน 70 ชุด มูลค่า 581,700 บาท 6. บริษัท เอ.พี.ไอ.เทค จำกัด มอบเครื่องมือวินิจฉัย (Diagnostic Tool)รุ่นDoctor APIจำนวน 14 ชุด มูลค่า 56,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 11,704,604 บาท

นอกจากนี้ ยังได้รับแจ้งการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องซึ่งอยู่ระหว่างการกำหนดวันรับมอบ อาทิ บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ปูนยาแนวและปูนกาวปูกระเบื้อง บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด จะให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เซรามิคปูพื้นและบุผนัง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สนับสนุนรถจักรยานยนต์ จำนวน 30 คัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง ตามโครงการร่วมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ นายธีรพลกล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง