สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมสั่งปิด2วันไข้หวัดใหญ่ระบาด

สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมสั่งปิด2วันไข้หวัดใหญ่ระบาด

สาธิตจุฬาฯฝ่ายประถมสั่งปิด 2 วันไข้หวัดใหญ่ระบาด เด็กป่วยจำนวนมาก สธ.ระบุเข้าสู่ฤดูระบาด ปี60 แค่1 เดือนป่วยแล้วเกือบ 5 พันคน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา ได้ประกาศงดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 6-7 ก.พ. 2560 เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ เอ กำลังระบาด และมีนักเรียนกำลังป่วยเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไขหวัดดังกล่าว โรงเรียนจึงของดการเรียนการสอนและขอความร่วมมือนักเรียนที่ป่วยให้ไปพบแพทย์และพักรักษาตัวจนกว่าจะหายดี

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.)กล่าวว่า ถือเป็นกรณีตัวอย่างที่ดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)ทั้งนี้  สธ. มอบหมายให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักอนามัย กทม.สอบสวนและควบคุมโรคในโรงเรียนดังกล่าวแล้ว พร้อมให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคให้แก่คณะครูและผู้ปกครอง  ซึ่งสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 1-31 มกราคม 2560  มีผู้ป่วย 4,875 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต พบผู้ป่วยมากในกลุ่มเด็กอายุแรกเกิด-14 ปี  โดยคาดว่าในปี 2560 จะมีผู้ป่วยมากกว่า 300,000 ราย  โดยเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณเดือนละ 13,000 ราย

สำหรับในกทม. สัปดาห์ที่ผ่านมามีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษาหลายแห่ง โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา ซึ่งกรมควบคุมโรค ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกทม. ดำเนินการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มข้น  ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ขอแนะนำประชาชนใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ โดย 1.ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูก หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดควรใช้หน้ากากอนามัย 2.ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันใด ราวบนรถโดยสาร 3.เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย 4.หยุด คือ เมื่อป่วย ควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด แม้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 7 วันนับจากวันเริ่มป่วยหรือหลังจากหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วัน

พญ.วรยา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในขณะนี้ ถือว่าอยู่ในช่วงกำลังระบาด และมีการพบการเจ็บป่วยในลักษณะเป็นกลุ่มก้อน กระจายในเมือง.เนื่องจากเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นไปตามการพยากรณ์โรค ทั้งนี้ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้ลงพื้นที่รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์เก็บรายละเอียดการป่วย สืบสวนโรค การที่รร.ตัดประกาศหยุดเรียนเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะการเจ็บป่วยในเด็กมักมีการแพร่กระจายของโรคได้อย่างรวดเร็วมากกว่าผู้ใหญ่. เพราะเด็กมีการใกล้ชิดสัมผัส หยอกล้อเล่นกัน การทำความสะอาดรร. ตั้งโต๊ะเรียน ของใช้ ลูกบิด ประตูจึงเป็นสิ่งจำเป็น การหยุดเรียน ช่วยไม่ให้โรคแพร่กระจายมากขึ้น 

พญ,วรยา กล่าวด้วยว่า การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ นอกจากการทำร่างกายให้แข็งแรงแล้ว การปฏิบัติตามสุขลักษณะ ทั้งกินร้อนช้อนกลางล้างมือยังช่วยป้องกันโรค และในเดือนพ.ค.นี้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ล็อตใหม่กำลังจะมาถึง ดั้งนั้นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ คนชรา ผู้ป่วยโรคเรื้อ หรือโรคระบบทางเดินทางหายใจควรรับวัคซีน พร้อมย้ำโรคไข้หวัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เอ หรือ บี ความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความแข็งแรงเฉพาะคน และการป้องกันตนเอง