‘ทูลกระหม่อมฯ’รับสั่งโปรดให้ใช้คำว่า'ทรงพระสเลนเดอร์'

‘ทูลกระหม่อมฯ’รับสั่งโปรดให้ใช้คำว่า'ทรงพระสเลนเดอร์'

‘ทูลกระหม่อมฯ’ เสด็จพระราชทานอาหารแก่ประชาชนที่มากราบสักการะพระบรมศพ รับสั่งโปรดให้ใช้คำว่า ”ทรงพระสเลนเดอร์” แทน "ทรงพระเจริญ"

เมื่อเวลา 19.19 น. วันที่ 25 ธันวาคม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จออกจากประตูเทวาพิทักษ์ พระบรมมหาราชวัง พระราชทานอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชน ที่เต็นท์มูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตรงข้ามประตูเทวาพิทักษ์ โดยมีพสกนิกรที่มากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพสกนิกรพื้นที่ใกล้เคียงรับเสด็จเนืองแน่น

โอกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 500 ใบ, อาหาร ประกอบด้วย ขนมปัง 300 ชุด, ข้าวไก่ทอดและข้าวน้ำพริกปลาทู รวมจำนวน 400 ชุด, น้ำเปล่า 300 ขวด

ทั้งนี้ ทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงมีพระปฏิสันถารกับประชาชนที่มารับเสด็จอย่างใกล้ชิด โดยทรงรับสั่งกับประชาชนที่มารับเสด็จที่เปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ให้ไปใช้คำว่า “ทรงพระสเลนเดอร์” แทนจากนั้นประชาชนร่วมกันเปล่งเสียง "ทรงพระสเลนเดอร์" กึกก้อง และทรงทำพระหัตถ์ทั้งสองข้างสัญลักษณ์มินิฮาร์ท ก่อนเสด็จกลับ