เศรษฐกิจ 'แอฟริกา' เสี่ยงหนักจากโลกร้อน

เศรษฐกิจ 'แอฟริกา' เสี่ยงหนักจากโลกร้อน

ประเทศที่พึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลักต้องเผชิญกับความเสี่ยงอย่างหนักจากภาวะโลกร้อนอีก 30 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะแอฟริกา

ดัชนีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดทำโดย“เวริสก์ เมเปิลครอฟท์”บริษัทจัดการความเสี่ยงของอังกฤษ ระบุว่า

ในอีก 30 ปีข้างหน้า ประเทศที่พึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลัก มีความเสี่ยงสูงที่ต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อน และมีค่าใช้จ่ายในการรับมือผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนหนักที่สุด

รายงานชี้ว่า ประเทศที่ต้องพึ่งพาเกษตรกรรมมากที่สุดในโลก มี 20 ประเทศ อยู่ในภูมิภาคซับสะฮาราของแอฟริกา หรือตอนใต้ของทะเลทรายสะฮารา 17 ประเทศ ในจำนวนนี้2 ประเทศมีความเสี่ยงสูงหรือสูงมาก ที่ต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทั้งอุณหภูมิ ปริมาณฝนภัยแล้ง และน้ำท่วม

นายริชาร์ด ฮิวสตันนักวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมหลักจากเวริสก์ เมเปิลครอฟท์ ระบุว่า รัฐบาลของประเทศเหล่านี้ขาดงบประมาณและเทคนิคที่จะวางแผนไปถึง 20 หรือ 30 ปีข้างหน้า จึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแค่เรื่องความมั่นคงด้านอาหารเท่านั้นขณะเดียวกันเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศเป็นเกษตรกรรายย่อย ใช้เทคนิคการทำเกษตรแบบดั้งเดิม และไม่มีเงินทุนสำหรับลงทุนปลูกพืชใหม่ ๆ ที่ให้ผลตอบแทนเร็วขึ้น อีกทั้งไม่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยตัดสินใจเพาะปลูกเหมือนในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือและในอเมริกาเหนือ

เศรษฐกิจแอฟริกาตะวันออกพึ่งพาเกษตรกรรม 31% แอฟริกาตะวันตกพึ่งพา 22% ทั้งสองภูมิภาคจึงจัดว่ามีความเสี่ยงสูง เช่นเดียวกับอเมริกากลาง แต่เขตนี้พึ่งพาภาคเกษตรน้อยกว่า

ในภาพรวมทั่วโลก ประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงหรือสูงมากเป็นประเทศที่เศรษฐกิจพึี่งพาภาคเกษตรเฉลี่ย 16.7% สูงเกือบสองเท่าจากประเทศที่ถูกจัดให้มีความเสี่ยงระดับปานกลาง หรือต่ำ ซึ่งพึ่งพาภาคเกษตรเฉลี่ย 8.9%