ทหารไทย-กัมพูชา แก้ปัญหาชายแดน อรัญประเทศ-ปอยเปต ร่วมกัน

7 ธันวาคม 2559
937

ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา เผยทหารไทย-กัมพูชา แก้ปัญหาชายแดน อรัญประเทศ-ปอยเปต ร่วมกัน

 เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 7 ธ.ค. 59 พล.ต.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ได้สั่งการให้ พ.อ.นิโรธ ทองม่วง ผบ.ฉก.กรม.ทพ.12กกล.บูรพา(ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่12กองกำลังบูรพา) ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ด้านความมั่นคงแนวชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เชิญ พ.อ.โพก สมบัติ รอง ผบ.ทปจ.(รองผู้บัญชาการทหารกัมพูชาประจำจังหวัด)บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา พร้อมด้วย พ.อ.ควร เจือน ผบ.ปชด.ที่503ฯ(ผู้บังคับกองพันทหารกัมพูชาประจำชายแดนที่503ฯ,พ.ต.อ.ชิด ลี ผบ.พัน ตชด.815(ผู้บังคับกองพันตำรวจตะเวณชายแดนกัมพูชาที่815), พ.ต.อ.โซ จันดารี ผบ.พัน ตชด.911(ผู้บังคับกองพันตำรวจตะเวณชายแดนกัมพูชาที่911), พ.ท.โต ซาริน รอง หน.ปกท. (รองหัวหน้าสำนักงานประสานงานกัมพูชา-ไทย) ประจำกรุงปอยเปต ประเทศกัมพูชา และ พ.ต.ท.จุม ซาเรด รอง ผกก.ตม.ปอยเปต ของกัมพูชา ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงของกัมพูชา บริเวณแนวชายแดนกรุงปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เดินทางมาร่วมหารือและสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ที่ห้องประชุมกองร้อยทหารพรานที่1201ฯ จุดตรวจ อ.05หน้าด่านพรมแดนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมี ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน ของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่12ฯซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่แนวชายแดนด้าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ทุกกองร้อยมาร่วมหารือและสานความสัมพันธ์ ของหน่วยงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศ

บรรยากาศเป็นไปด้วยมิตรภาพที่ดีต่อกัน โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่12ได้ให้ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่12ฯทุกนายมาคอยต้อนรับ จนท.ฝ่ายความมั่นคงชายแดนของกัมพูชา เพื่อยืนยันว่าไทยและกัมพูชา เป็นมิตรที่ดีต่อกัน

การประชุมหารือของทั้งสองฝ่ายได้เน้นการหารือ ในการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันตลอดแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ ทั้งเรื่องการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ข้ามแดน,ยาเสพติด,อาวุธสงคราม,การหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆที่ลักลอบตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ ซึ่งทางฝ่ายกัมพูชายินดีให้ความร่วมมือกับกองกำลังบูรพา ของไทยอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตลอดแนวชายแดน

ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้มีการแนะนำ จนท.ทั้งสองฝ่ายที่ดูแลพื้นที่ชายแดนด้านตรงข้ามกัน ให้รู้จักและสนิทสนมกันพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดในพื้นที่ตลอดแนวชายแดน อีกทั้งการหารือกันในครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจ ให้แก่หน่วยงานด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนของกัมพูชา เนื่องจากที่ผ่านมากองกำลังบูรพาได้มีการสั่งปิดพรมแดน ตามช่องทางธรรมชาติตลอดแนวชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อให้ผู้นำกัมพูชาเข้าใจกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของฝ่ายไทย และเป็นการป้องกันการหลบหนีเข้าเมือง การลักลอบค้าสินค้าผิดกฎหมาย และยาเสพติดเป็นต้น

หลังจากหารือร่วมกันนานกว่า2ชม.ทั้งสองฝ่ายได้ออกมาจับมือถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณหน้าเสาธง กองร้อยทหารพรานที่1201ฯ เพื่อเป็นการยืนยันว่าไทยและกัมพูชาจะร่วมมือกัน ดูแลพื้นที่ตลอดแนวชายแดน ไม่ให้เกิดปัญหาร่วมกันและจะใช้แนวทางการพูดคุย หรือการเจรจาเป็นหลักท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพที่ดีต่อกัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง