ไลฟ์สไตล์

ปิดทองหลังพระ

การ์ตูนโดย "หมอ" ..ปิดทองหลังพระ

"ปิดทองไปข้างหลังพระเรื่อยๆ แล้วทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง"

พระองค์ท่านทรงทำให้เราประจักษ์แจ้งแล้วจริงๆ