เปิดรายชื่อบ้าน 'ป้อมมหากาฬ' ยอมให้กทม.เข้ารื้อ

เปิดรายชื่อบ้าน 'ป้อมมหากาฬ' ยอมให้กทม.เข้ารื้อ

เปิดรายชื่อบ้าน 13 หลังชุมชน "ป้อมมหากาฬ” ยอมให้ กทม. เข้ารื้อย้าย เก็บบ้านทรงไทย 1 แห่งไว้อนุรักษ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางสุนีย์ ไชยรส อดีตรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์การรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ โดยนางอังคณา ได้เป็นคนกลางเจรจาระหว่างชาวบ้านกับกทม. ขณะที่ทกทม.ยืนยันจะขอรื้อ 13 หลังที่แจ้งความประสงค์ขอให้กทม.ช่วยดำเนินการรื้อย้าย และจะรื้อย้ายตามความสมัครใจเท่านั้น แต่พบว่ามี 1 หลัง ซึ่งเป็นบ้านทรงไทยที่จะอนุรักษ์ไว้

ทั้งนี้ ชุมชนที่แจ้งความประสงค์ให้กทม. เข้ารื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างขณะนี้มีจำนวน 13 หลัง ประกอบด้วย 1.บ้านเลขที่ 49/1 นางอรชร ปทุมรัตน์ 2.บ้านเลขที่ 63 นายตอน ทนุวงศ์ 3.บ้านเลขที่ 95 ด.ต.ไพบูลย์ เล็กวิไล 4.บ้านเลขที่ 99 นางอุไรวัลย์ อึ้งภากรณ์ บ้านหลังนี้จะถูกอนุรักษ์ไว้ จะเก็บของภายในบ้ายเท่านั้น 5.บ้านเลขที่ 107/1-3นางมุ้ยเจ็ง แซ่จิว 6.บ้านเลขที่ 127 นางชะลอ ถิรายน(นางศรีสวาท เล็กวิไล อาศัย) 7.บ้านเลขที่ 161 นายทรวง เสริมสุขประเสริฐ 8.บ้านเลขที่ 167 นายเสกสรร จรรยาเลิศตระกูล 9.บ้านเลขที่ 187 นางสมจิตร์ ฉิมพสุ 10.บ้านเลขที่ 193 นางน้อย เปียสูงเนิน 11.บ้านเลขที่ 195 นางอำพร สำเภาเงิน 12.นางกี เปรมธีรวัรวัฒนชัย (บ้านไม่มีเลขที่ใกล้บ้าน 161) และ 13.นางสาววัชรา บุญศิริ เป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่อยู่ใกล้บ้าน 161

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับการรื้อย้ายในระยะแรก กทม.จะจัดเจ้าหน้าจำนวน 5 ชุด ชุดละ 44 คน เข้ารื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 3 ก.ย.2559 เวลา 09.30 น. จำนวน 5 หลัง ประกอบด้วย บ้านเลขที่ 167 บ้านเลขที่ 161 บ้านเลขที่ 107/1-3 บ้านเลขที่ 99 บ้านเลขที่ 49/1 และในวันที่ 4 ก.ย.2559 จำนวน 5 หลัง ประกอบด้วย บ้านเลขที่ 193 บ้านเลขที่ 195 บ้านเลขที่ 127 บ้านเลขที่ 95 และบ้านเลขที่ 63 โดยการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงจะดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาเป็นรายหลังเฉพาะที่ทำการรื้อย้ายเท่านั้น

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวว่า กทม.มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามหน้าที่ ตามกฎหมายและคำสั่งศาล เพราะหากกทม.ไม่ทำก็จะเป็นละเว้นปฏิบัติหน้าที่ โดยการเข้ารื้อย้ายวันนี้จะใช้มาตรการปฏิบัติอย่างนิ่มนวลจากเบาไปหนัก และจะทำการรื้อเฉพาะบ้านที่แจ้งความประสงค์ร้องขอให้กทม.ช่วยรื้อ จำนวน 13 หลังเท่านั้น ส่วนที่ยังไม่ยินยอม กทม.ก็ยังไม่เข้าดำเนินการยทุจริตต่อหน้าที่ชัดเจน จึงขอให้นายกฯอย่าปล่อยให้ให้คณะกรรมการชุดนี้ทำให้นายกฯเสียหายเป็นอันขาด ตนยืนยันว่าถ้าปล่อยตามนั้นท่านเสียหายแน่นอน