ผู้ทรงคุณวุฒิชม'รัฐบาลประยุทธ์' มีธรรมาภิบาลสูง

ผู้ทรงคุณวุฒิชม'รัฐบาลประยุทธ์' มีธรรมาภิบาลสูง

"ดอน"เผยผู้ทรงคุณวุฒิประเทศหนึ่งที่ร่วมประชุมจี-77 ชื่นชมรัฐบาลประยุทธ์ มีธรรมาภิบาลสูง

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แถลงผลการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงของประเทศกลุ่ม 77 หรือ จี77 ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (ความร่วมมือใต้-ใต้) ในฐานะไทยเป็นประธานกลุ่ม77 โดยกล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการพัฒนายั่งยืน โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกโครงการและความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ โดยไทยจะเผยแพร่แนวคิดดังกล่าวให้ไกลออกไปเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีและให้นานาชาตินำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ จนถึงขั้นที่ทุกประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว ได้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆอย่างยั่งยืน      

นายดอน เผยว่า ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งกล่าวในที่ประชุม ว่า ประเทศไทยนั้นแปลก เนื่องจากรัฐบาลก่อนหน้านี้ แม้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ก็มักมีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลมาโดยตลอด แต่เมื่อรัฐบาลทหารเข้ามา ปัญหาดังกล่าวกลับไม่มี และรัฐบาลยังมีธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  ปกติจะตรงกันข้ามกัน การทำงานมีความโปร่งใส มีคุณธรรม และสงบสุข นายดอน จึงเห็นว่าควรบอกให้คนไทยได้รับรู้ว่า นี่เป็นความแตกต่างที่น่าภาคภูมิใจ ซึ่งสอดคล้องกับที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงโพลล์สำรวจการจัดอันดับประเทศมีความสุขของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก ที่พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความทุกข์น้อยที่สุด