'ขนส่ง'สั่งรถจดทะเบียนใหม่ ต้องติดGPSทุกคัน

'ขนส่ง'สั่งรถจดทะเบียนใหม่ ต้องติดGPSทุกคัน

"กรมการขนส่งทางบก" สั่งรถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ที่จดทะเบียนใหม่ต้องติดตั้ง GPS ทุกคัน เริ่ม 25 ม.ค. นี้

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการยกกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืน กรมการขนส่งทางบก ได้จัดทำโครงการ "มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS" ติดตามและควบคุมพฤติกรรมการบริหารของผู้ประกอบการและพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงาน โดยจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้ากับศูนย์บริการจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบกแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถติดตามพฤติกรรม ผู้ขับรถ กำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกได้ ทั้งนี้ กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถตู้ รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ 10 ล้อขึ้นไป ที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ต้องติดตั้ง GPS ทุกคัน ในส่วนของรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันดังกล่าว ต้องดำเนินการติดตั้ง เชื่อมโยงข้อมูล หรือแก้ไขเครื่องบันทึกข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถดำเนินการต่ออายุทะเบียนรถได้

สำหรับรถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 25 มกราคม 2559 ได้ กำหนดระยะเวลาดำเนินการของรถแต่ละประเภทตามความเหมาะสม เพื่อให้เจ้าของรถและผู้ประกอบการขนส่ง มีเวลาในการเตรียมการเชื่อมโยงข้อมูล แก้ไขและติดตั้ง GPS ให้เป็นไปตามที่กรมฯ กำหนด