ยื่นวธ.ทบทวนการฉายหนัง 'อาบัติ'

ยื่นวธ.ทบทวนการฉายหนัง 'อาบัติ'

ภาคีเครือข่ายชาวพุทธ ยื่น "วธ." ทบทวนฉายหนัง "อาบัติ" เนื้อหาดูหมิ่นไม่เคารพศาสนา

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)นายเสถียร วิพรมหา นายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา(สนพ) พร้อมภาคีเครือข่ายชาวพุทธอีก 5 องค์กรได้แก่สมาคมทางสายกลาง(ทสก) เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(ปธส)องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนพิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์(อพช) เครือข่ายสตรีพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย(คสพท)และศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย(ศพศ) เข้ายื่นหนังสือต่อนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการวธ. เพื่อขอให้ทบทวนการฉายภาพยนตร์เรื่อง “อาบัติ” โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ รองปลัดวธ. เป็นผู้รับหนังสือแทน

    นายเสถียร กล่าวว่า ข้อเรียกร้องของสนพ.และภาคีเครือข่ายฯตามที่สหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลได้สร้างภาพยนตร์เรื่อง“อาบัติ” และได้เผยแพร่ต่อสื่อสาธารณะอย่างแพร่หลายและมีกำหนดเข้าฉายในวันที่ 15 ตุลาคม ทางภาคีเครือข่ายฯเห็นร่วมกันว่าภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวมีความไม่เหมาะสมดังนี้ 1.ด้านเนื้อหา เป็นการดูหมิ่นไม่เคารพต่อพระพุทธศาสนา 2.ด้านคุณค่า ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าใดๆต่อสังคมไทยนอจากความขัดแย้ง 3.ด้านศรัทธา ผู้สร้างมีเจตนาทำลายศรัทธาประชาชนต่อพระพุทธศาสนาใช่หรือไม่และ4 ด้านจิตสำนึก เป็นการสร้างภาพยนตร์ ที่ล่วงเกินพุทธศาสนาอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการวธ. ในฐานะเป็นผู้ควบคุมดูแลด้านวัฒนธรรม เพื่อขอให้ผู้สร้างและผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่อง “อาบัติ” ทบทวนเนื้อหาและปรับปรุงแก้ไขบางช่วงบางตอนที่ดูไม่เหมาะสม

        นายเสถียร กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากทางสนพ.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเข้ามามาก ถึงเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวว่าเนื้อเรื่องหมิ่นศาสนาพุทธ ถึงแม้เนื้อเรื่องทั้งหมดทางสมาคมยังไม่เห็น แต่เท่าที่ดูจากตัวอย่างมีบางฉากที่สุ่มเสี่ยงต่อการทำลายพระพุทธศาสนา เช่น ฉากที่เณรจับแก้มสีกา และฉากที่พระสงฆ์ดึงสีกาเข้ากุฏิ เป็นต้น ดังนั้นการเข้ายื่นหนังสือต่อวธ.ให้ตรวจสอบภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนเข้าฉาย ถือว่าเป็นการกันไว้ดีกว่าแก้ เพราะหากมีบางช่วงบางตอนที่สุ่มเสี่ยงหลุดออกไปต่อสายตาประชาชน จะไม่สามารถนำศรัทธาของชาวพุทธกลับคืนมาได้

        “จากกระแสที่มีคนกล่าวหาว่าเพราะนักแสดงนำในเรื่องไม่ใช่คนศาสนาพุทธใช่หรือไม่ ถึงได้มีการมาร้องเรียน ขอยืนยันว่าการคัดเลือกนักแสดงมาสวมบทบาทพระสงฆ์หรือสามเณร จำเป็นต้องคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมแต่ทางสนพ.ไม่ค้านว่าต้องจำเพาะเจาะจงคนที่นับถือพุทธเท่านั้น ดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่ประเด็นที่เข้ายื่นหนังสือ และในวันที่ 24 กันยายน เวลา 10.00 น. ทางสนพ.และภาคีเครือข่ายฯจะเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานพระพุทธศาสนา(พศ.) ที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลพระสงฆ์ทั่วประเทศ และเร็วๆนี้ จะเข้าหารือกับผู้สร้างหนังเกี่ยวกับเนื้อหาของภาพยนร์ทั้งหมด”นายเสถียรกล่าว 

ด้านนายอนันต์ ตัวแทนรับหนังสือ กล่าวว่า ภาพยนตร์เรื่อง“อาบัติ”จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ อย่างไรก็ตามท่านรัฐมนตรีว่าการวธ.ได้รับทราบข้อมูลเรื่องนี้เบื้องต้นเเล้ว และท่านได้แจ้งไปยังกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ฯนั้นได้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาและข้อมูลที่ได้รับจากทางสนพ.วันนี้จะนำไปประกอบการพิจารณาให้มีผลในทางที่ดีที่สุด และจะเชิญผู้แทนจากพศ.มาเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาภาพยนตร์พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนาเข้ามาร่วมพิจารณาเป็นกรณีพิเศษด้วย