'วัฒนา' ยื่นอุทธรณ์ศาลปค.สูงสุด ให้รับคดีฟ้องหน.คสช.

'วัฒนา' ยื่นอุทธรณ์ศาลปค.สูงสุด ให้รับคดีฟ้องหน.คสช.

"วัฒนา เมืองสุข" ยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด ให้รับคดีฟ้อง "หัวหน้า คสช." ออกคำสั่งห้ามออนอกราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.58 นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และอดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย เดินทางมาพร้อมกับ นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ ทนายความ ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ภายหลังจากศาลปกครองกลาง ซึ่งเป็นศาลชั้นต้น มีคำสั่งเมื่อวันที่ 3 ส.ค.58 ไม่รับฟ้อง คดีที่นายวัฒนา ยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.) เป็นผู้ถูกฟ้อง เรื่องกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จากกรณีที่มีการออกประกาศ คสช. ฉบับที่ 21/2557 ลงวันที่ 23 พ.ค.57 ห้ามบุคคลที่มีชื่อ 155 ราย เดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาต ซึ่งนายวัฒนา ผู้ฟ้อง เป็น 1 ใน 155 รายชื่อดังกล่าวด้วย

โดยนายนรินทร์พงศ์ ทนายความ กล่าวว่า การยื่นอุทธรณ์ เราขอให้ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งกลับให้รับคดีไว้พิจารณาว่า ประกาศ คสช.ดังกล่าวนั้น ออกมาไม่ชอบ เพราะฝ่าฝืนหลักสากลเรื่องสิทธิพลเมือง และสิทธิมนุษย์ชน ขณะที่การที่จะมีคำสั่งว่าอนุยาตหรือไม่อนุญาตให้บุคคลใด ใน 155 รายสามารถเดินทางนอกประเทศได้หรือไม่ ก็ไม่มีหลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่ชัดเจน ซึ่งกรณีของนายวัฒนา เราก็ระบุอยู่แล้วว่า การขอเดินทางออกนอกประเทศนั้นเพื่อไปดูสถานศึกษาบุตร ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์การเมืองใด เราเห็นว่าการออกประกาศ คสช.หากจะออกก็ทำได้แต่ก็ต้องชอบด้วยกฎหมาย ไม่ขัดกับหลักสากลด้วย

“ ที่เราอุทธรณ์ อยากให้การออกคำสั่งใด ๆ มีมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ที่สำคัญต้องไม่ขัดกับสิทธิพลเมือง สิทธิมนุษยชนตามหลักสากล ซึ่งเราอยากให้มีการคืนความสุขกับทุกคนอย่างเสมอภาคจาริงๆ” นายนริทร์พงศ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีดังกล่าว ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งเมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมาว่า ไม่รับฟ้อง เนื่องจาก ประกาศ คสช. ได้รับการ รับรองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 47วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้บรรดาประกาศ และคำสั่ง คสช. หรือ คำสั่งของ หัวหน้า คสช. ที่ได้ประกาศหรือสั่ง ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.57 เป็นประกาศหรือคำสั่ง หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ และเป็นที่สุด