ปปช.ชี้หากผู้นำจริงจัง ทุจริตลดได้

ปปช.ชี้หากผู้นำจริงจัง ทุจริตลดได้
29 พฤษภาคม 2558
1,849

รองเลขาฯป.ป.ช.ชี้หากผู้นำจริงจัง ทุจริตลดได้ ชูแนวทาง เขียนกม.ปราบโกงตามรูปแบบม.44 ให้อำนาจหัวหน้าส่วนราชการดำเนินการ

ที่โรงแรมดวงจิตต์ จ.ภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในภูมิภาค โดยนายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อจะจัดทำยุทธศาสตร์ในการต่อต้านทุจริต โดยต้องการให้โครงการในภูมิภาคเข้ามาอยู่ในยุทธศาสตร์นี้ด้วย จึงเปิดโอกาสให้ภูมิภาคได้เสนอแนวทางประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ที่ดีจะทำให้สังคมและชาวต่างชาติได้รับรู้และสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการทุจริตของประเทศไทยว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะดัชนีชี้วัดความโปร่งใส (CPI) ซึ่งขณะนี้มีสิ่งที่ต้องพัฒนาอีก รวมถึงกลไกของป.ป.ช.เองที่จะต้องขับเคลื่อนสิ่งใหม่เหล่านี้ เช่น การทำข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะต้องมีมากขึ้น   

ทั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์แม้จะมีอยู่แล้วแต่ต้องให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพราะถือว่าเป็นตัวจักรสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช.ได้เห็นความสำคัญและพยายามที่จะตั้งคณะกรรมการในการกลั่นกรองข่าวสาร การตั้งคณะกรรมการโฆษกหรือการจัดให้มีรางวัลช่อสะอาดเพื่อให้สังคมรู้ว่าการที่ได้รับยกย่องเพราะได้ทำสิ่งดี และหากถูกกลั่นแกล้งสังคมจะได้รู้และไม่ยอมรับ  

นายประหยัด กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การทุจริตหลังจากมีการรัฐประหารนั้น จากข้อมูลขององค์การต่อต้านการทุจริตจะเห็นว่ามีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่วนหนึ่งมาจากความจริงจังของผู้นำ ที่มีการดำเนินการที่มาสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีการย้ายข้าราชการจากจุดที่มีปัญหา มีการลดทอนต้นเหตุของการทุจริต มีการใช้มาตรา 44 แก้ปัญหานี้ไปแล้วและพยายามจะใช้อีกในส่วนของกระบวนการทางวินัย ซึ่งอะไรทำได้ก่อนก็ทำ ช่วงนี้จึงถือเป็นโอกาสทอง

แต่หากในอนาคตไม่มีมาตราดังกล่าวแล้ว ตนคิดว่าอะไรที่เป็นข้อกฎหมายจะต้องใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ อย่างในส่วนราชการต้องเขียนบังคับใช้ว่าหัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่สอดส่องดูแลส่วนราชการตัวเองให้มีการดำเนินการไปตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส หากพบการทุจริตประพฤติมิชอบหัวหน้าส่วนราชการต้องดำเนินการ

  

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง