มช.เตรียมจัดเสวนาวิชาการเรื่อง'ปี๊บ'พรุ่งนี้

มช.เตรียมจัดเสวนาวิชาการเรื่อง'ปี๊บ'พรุ่งนี้

คณะนิติศาสตร์มช.เตรียมจัดเสวนาวิชาการเรื่อง"ปี๊บ"พรุ่งนี้ แจงเนื้อหาเพื่อแสดงออกในการมีเสรีภาพทางวิชาการ

ผู้สื่อข่าวรายนงานว่าภายหลังพล.ต.ศรายุธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 จ.เชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เลื่อนการจัดเสวนาในหัวข้อ "ความสุขและปรองดอง ภายใต้รัฐธรรมนูญชั่วคราว 57" ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายนนี้ เนื่องจากเกรงว่าการจัดเสวนาจะส่งผลกระทบทางด้านสังคมในวงกว้าง โดยอาจจะมีการชี้นำทางสังคม และกระทบต่อความมั่นคงได้ นอกจากนั้นเกรงว่าตัวบุคลากรที่ร่วมเสวนา โดยเฉพาะนายเอกชัย ไชยนุวัติ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาจจะพูดพาดพิงเรื่องการเมือง จึงขอความร่วมมือให้เลื่อนการจัดเสวนาออกไป

อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้มีการยกเลิกเวทีเสวนาในวันที่ 25 กันยายน กลุ่มนักวิชาการ นำโดยศ.อรรถจักร สัตยานุรักษ์ นายชำนาญ จันทร์เรือง รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล ดร.พรชัย วิสุทธิ์ศักดิ์ นายกฤษณ์พชร โสมณวัตร ได้รวมตัวจัดเวทีเสวนาวิชาการว่าด้วยเรื่อง "ปี๊บ" ขึ้นในวันพุธที่ 24 กันยายนนี้ ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 16.00 น.เพื่อแสดงออกถึงการมีเสรีภาพทางวิชาการเป็นสิ่งสำคัญ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดเสวนาวิชาการว่าด้วยเรื่องปี๊บ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายนนี้ หลังจากที่เลื่อนการจัดเสวนาเรื่องความสุขและปรองดอง ภายใต้รัฐธรรมนูญชั่วคราว 57 ไป โดยได้รับแจ้งจาก รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอจัดเวทีเสวนาย่อยเรื่องปี๊บ ซึ่งจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเสรภาพทางวิชาการ เชื่อว่าสามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเนื้อหาไม่ได้มีการเกี่ยวโยงทางการเมือง

ด้าน พล.ต.ศรายุธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า สำหรับการเสวนาเรื่อง ปี๊บตามที่ คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายนนี้ นั้น หากการเสวนาวิชาการดังกล่าวไม่เกี่ยวโยงกับเรื่องการเมือง ก็สามารถดำเนินการได้ แต่หากเนื้อหามีความเกี่ยวโยงทางการเมือง หรือมีการพาดพิงเกี่ยวกับการเมือง ก็จะต้องขอความร่วมมือให้ยุติการเสวนาลง