'ประทวน' คะแนนนำส.ว.ลพบุรี

'ประทวน' คะแนนนำส.ว.ลพบุรี

ผลการเลือกตั้งส.ว.ลพบุรี "ประทวน สุทธิอำนวยเดช" นำ 103,360 คะแนน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี

นายประทวน สุทธิอำนวยเดช ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้คะแนนรวม 103,360 คะแนนได้คะแนนนำเป็นอันดับที่ 1

และตามมาด้วย นางประไพพิศ วงษ์สุวรรณ์ ผู้สมัครหมายเลข1 ได้คะแนน 88,119 คะแนน

ผลคะแนนเหลืออีก 10 หน่วย ของอำเภอเมือง แต่ผลที่ทราบแล้วนายประทวนคะแนนมาเป็นอันดับที่ 1